Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "VID Fizisko personu nodokļu audita process un to kvalitāti ietekmējošie faktori"
Nosaukums angļu valodā "SRS Natural Persons Tax Audit Process and it’s Quality Impact factors"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents N.Jezdakova, RTU prakt. doc., Mg.oec.
Anotācija Anotācija Maģistra darba autors: Jekaterina Gorjačko. Maģistra darba tēma: „Fizisko personu nodokļu audita process un to kvalitāti ietekmējošie faktori”. Maģistra darba „Fizisko personu nodokļu audita process un to kvalitāti ietekmējošie faktori” galvenais mērķis un uzdevums bija identificēt un izklāstīt aktuālāko problēmu Valsts ieņēmumu dienestā fizisko personu nodokļa audita veikšanas procesā. Balstoties uz spēkā esošo likumdošanu (likumu “Par nodokļiem un nodevām, likumu “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un citiem Latvijas Republikas likumiem un paredzētiem normatīviem aktiem), raksturot un izanalizēt Valsts ieņēmumu dienesta fizisko personu nodokļa audita veikšanas procesu. Darba struktūru veido sekojošas nodaļas: 1. Nodokļu kontroles procesa raksturojums; 2. Fizisko personu ienākumu gūšanas un nodokļu nomaksas kontrole; 3. Fizisko personu nodokļu auditu veikšanas starptautiskā praksē; 4. Fizisko personu nodokļu audita procesa problēmas un to risinājumi. Darba pirmajā nodaļā ir apraksta Valsts ieņēmumu dienesta NKP struktūra un funkcijas. Otrajā nodaļā apskatīta netiešo aprēķinu metožu veidi un datorizētas programmas ar kuriem tiek veikti nodokļu auditi. Trešajā nodaļā tiek apskatīts netiešo aprēķinu metožu piemērošana starptautiskajā praksē. Darba pēdējā nodaļā veikts Fizisko personu nodokļu audita procesa problēmas analīze. Darbs sastāv no 91 lapaspusēm, 15 attēliem, 2 formulām, 3 tabulām un 1 pielikuma.
Atslēgas vārdi VID
Atslēgas vārdi angļu valodā SRS
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 10:46:33