Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas un risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Possibilities and Solutions of a Personnel Management Perfection in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija Maģistra darba apjoms ir 87 lpp. (bez pielikumiem). Maģistra darbā izmantoti 32 latviešu valodā, 6 angļu valodā un 14 krievu valodā rakstītie avoti. Maģistra darba priekšmets ir personāla vadības sistēmas optimizācija, objekts - pakalpojumu uzņēmums VAS Starptautiskā Lidosta Rīga Maģistra darba mērķis ir uzlabot personāla vadības sistēmu uzņēmumā, piedāvājot risinājumus darbaspēka organizēšanas procesā. Analītiskā daļā tiek aplūkota personāla vadīšanas būtība un tās sastāvdaļas, cilvēkresursu politikas īpatnības Latvijas Republikā, kā arī jomas raksturojums, kurā darbojas izvēlētais darba objekts. Teorētiskā daļā autore apskata darbinieku optimālā skaita noteikšanas metodes, darba grafika izstrādāšana pamatprincipus un faktorus, kas ietekmē darbinieku apmierinātības līmeni ar darbu, ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī novērtēšanas sistēmas pilnveidošanas iespējas. Katrā no šajā daļā apskatītiem tematiem autore piedāvā savu novitāti un pamato to. Zinātniski praktiskā daļā autore pierāda savas izstrādātas novitātes konkrēta uzņēmuma (darba objekta) ietvaros. Tiek parādīts, kā novitātes darbojās dzīvē, kā arī izrēķināts uzņēmuma ekonomiskais ieguvums no katras.
Atslēgas vārdi personāls, personāla vadība, darba grafiks, novērtēšana, optimizēšana, apmierinātības faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel, personnel management, time-table, evaluation, optimization, faktors of satisfaction
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 18:22:58