Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu piemērošanas pilnveidošana dabas gāzei"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Tax Application in Natural Gas Industry"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Saimnieciskās darbības pamats ir enerģētika, jo bez enerģijas nav iespējama neviena mūsdienīgas saimniecības nozares pastāvēšana. Enerģētika būtiski ietekmē arī iedzīvotāju dzīves līmeni. Mūsdienās siltuma enerģijas ražošanai izmanto galvenokārt dabasgāzi. Dabasgāzi sāka iegūt tikai 20.gs otrajā pusē. Mūsdienās gāze ir lētākais kurināmā veids. Enerģētikas bilancē gāzes īpatsvars ir aptuveni 22% 25%. Pasaulē lielākie dabasgāzes krājumi ir Rietumsibīrijā, Dienvidurālos, Piekaspijā, Centrālāzijā, ASV, Irānā, Ziemeļjūrā. Dabasgāzes piegādi Latvijas Republikas teritorijā nodrošina AS Latvijas Gāze. Šobrīd tā ir vienīga kompānija, kam Latvijā ir ekskluzīvas tiesības uz tādiem darbības veidiem kā dabasgāzes transportēšana, uzglabāšana, sadale un realizācija lietotājiem. Darba mērķis. Balstoties uz zinātniskajām atziņām par dabasgāzes izpēti, cenām un tarifu darbības analīzi, to vispusīgi novērtēt, uztverot pozitīvo un norādot uz problēmām, kas traucē tālāku attīstību, izvirzīt ieteikumus konstatēto problēmu novēršanai. Darba uzdevumi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, darbā tiks risināti sekojoši uzdevumi: Pētīta zinātniskā un publicista literatūra par dabasgāzes kā enerģijas avota vietu un lomu valstī un pasaulē; Vispusīgi izvērtēt dabasgāzei piemērotos nodokļus un to finansiāli ekonomisko pamatu; Novērtēt Latvijas Republikas valdības nodokļu politiku un ekonomisko situāciju; Izvērtēt ekonomiskās attiecības perspektīvas dabasgāzes enerģētikā; Izteikt priekšlikumus dabasgāzes nodokļu piemērošanai un Latvijas enerģētikas politikas stratēģijai. Pētījuma priekšmets. Dabasgāzes nodokļi. Dabasgāze, ka vistīrākais enerģijas veids Latvijas tirgū. Pētījuma objekts. Nodokļu piemērošana dabasgāzei, cenas un tarifu veidošana. Nodokļu politikas pilnveidošana dabasgāzei. Nodokļi, kā ekonomiska kategorija, skar visu iedzīvotāju intereses. No tā, kādā mērā nodokļu sistēma Latvijā sakārtota un atbilst pastāvošajai ekonomiskajai situācijai ir atkarīga sabiedrības attīstība kopumā. Nodokļi vienmēr bijuši ekonomisko attiecību posms un to izmaiņas atspoguļos nodokļu politika. Atbildīgajām personām par nodokļu politikas īstenošanu ir jānodrošina valsts budžets ar finanšu resursiem, radot nosacījumus tautsaimniecības regulēšanai un izlīdzinot tirgus radīto iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību. Dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem no šī gada jūlija vairs nepiemēros pievienotās vērtības nodokļa samazināto 12%, bet gan pamatlikmi 22%. Šādus grozījumus PVN likumā 2011. gada martā nolēma ieviest valdība. Situācija ar PVN nodokli nav labvēlīga, autore piedāvā ieviest dažu atlaižu sistēmu, lai noteiktām sabiedrības grupas varētu sekmīgi veikt maksājumus un no tā neciestu mazais un vidējais uzņēmums. Vajag ienest atvieglojumus tādam grupām (kuras strādā ar dabasgāzes enerģiju): piešķirt atlaides uzņēmumiem un ražotnēm, kas tikai nesen ir uzsākuši savu darbību; piešķirt atlaides inovatīviem uzņēmumiem un ražotnēm; piešķirt PVN atlaides uzņēmumiem un ražotnēm, kas saglabā vai palielina darba vietu skaitu; piešķirt PVN atlaides uzņēmumiem un ražotnēm kas ražo vietējo produkciju; piešķirt atlaides maznodrošinātām un trūcīgam personām un ģimenēm; PVN nogrupēt pēc patēriņa grupām, tomēr vis nepieciešamiem grupām, tajā skaitā dabasgāzei; atjaunot samazināto PVN likmi; samazināt PVN likmi rūpniecībai, kas patērē apjomu lielāku par 25 000 m mēnesī. Akcīzes nodokļa ievešana dabasgāzei, Latvijas valstij ir sarežģīts process, jo mājsaimniecībām uz šo brīdi jau tā ir lielie parādi. Autore uzskata, ka akcīzes nodokļa likmju tālāka paaugstināšana varētu izraisīt vēl lielāku nelegālo preču īpatsvara pieaugumu un nedot gaidīto fiskālo ieguvumi. Šāda iespēja vēlākā periodā varētu tikt izskatīta kontekstā ar ES iniciatīvām akcīzes nodokļu jomā. Dabas resursu nodokli aprēķina atbilstoši nodokļa likmēm par katru iegūto vai izmantoto dabas resursu vai vidē emitētā piesārņojuma vienību. Kioto protokols piedāvā valdībām, uzņēmējiem u
Atslēgas vārdi enerģētika, dabasgāze, nodokļu politika, nodokļi, akcīzes nodoklis, PVN, dabas resursu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā power industry, natural gas, tax policy, taxes, excise duties, VAT, natural resources
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 21:01:06