Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Pievienotās vērtības nodokļa administrēšana Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Value Added Tax Administration in Latvia"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Jezdakova, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa administrēšana Latvijā”, kurā tiek analizētas ar pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN) saistītas procedūras. Sakarā ar to, ka PVN visā pasaulē ir visproblemātiskākais nodoklis, jo ar to saistītie likumi rada apstākļus, kad krāpniecība ir visai iespējama, šī nodokļa administrēšanas procesu ir vajadzīgi rūpīgi analizēt un pastāvīgi pilnveidot. Diplomdarba pētījuma objekts ir PVN administrēšana Latvijā. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir PVN administrēšanas sistēmas būtība un tās pilnveidošanas iespējas. Diplomdarba mērķis ir identificēt un izanalizēt PVN administrēšanas problēmas Latvijā un izstrādāt priekšlikumus šī nodokļa administrēšanas uzlabošanai. Darba mērķa sasniegšanai tiek veikti šādi uzdevumi: 1. raksturot PVN vietu nodokļu sistēmā; 2. pētīt un izanalizēt PVN administrēšanas procedūras Latvijā; 3. izstrādāt priekšlikumus PVN administrēšanas uzlabošanai. Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota nodokļu sistēma Latvijā, PVN vēsture un būtība, kā arī PVN loma Latvijas valsts budžetā un Eiropas Savienībā (turpmāk tekstā – ES). Otrajā nodaļā tiek aprakstīta nodokļu administrēšanas organizēšana, reģistrācija un izslēgšana ar PVN apliekamo personu reģistrā, PVN deklarēšanas kārtība un maksājumu uzskaite, PVN datu ticamības novērtējums un nodokļu kontroles pasākumi, kā arī PVN pārmaksu atmaksa. Trešajā nodaļā tiek analizēta „fiktīvu uzņēmumu” darbības ierobežošana, „balto un melno” sarakstu izveidošanas pamatotība, kā arī „reversās” PVN maksāšanas kārtība. Darbs satur 7 pielikumus, 17 attēlus, 5 tabulas, bibliogrāfiskais saraksts – 48 vienības, kopā 79 lappuses, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis, Valsts ieņemumu dienests, administrēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax, State revenue service, administration
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 01:44:24