Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Sabiles pilsētas un Abavas pagasta attīstību"
Nosaukums angļu valodā „Impact of administrative territorial reform on the development of the town of Sabile and Abava rural district”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec.T.Survilo
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs izstrādāts par tematu Administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz Sabiles pilsētas un Abavas pagasta attīstību. Pašvaldību darbība un attīstība ir aktuāls temats, plānojot valsts reģionālo attīstību. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms ir 102 lapaspuses, to skaitā 9 tabulas un 19 attēli. Tika izvirzīts sekojošs darba mērķis analizēt administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz Sabiles pilsētas un Abavas pagasta attīstību. Veikti sekojoši darba uzdevumi analizēta literatūra par pašvaldību sistēmu, par administratīvi teritoriālo reformu, analizēta Sabiles pilsētas un Abavas pagasta darbība pirms un pēc administratīvi teritoriālās reformas, izpētītas tūrisma attīstības iespējas Sabiles pilsētā un Abavas pagastā, izstrādāta Sabiles Vīna svētku attīstības stratēģija 2011.-2015.gadam. Darbs sastāv no 4 daļām no teorētiskās daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas un projekta daļas. Teorētiskajai daļai ir 3 nodaļas. Pirmajā veikts pašvaldību raksturojums, izpētītas pašvaldību funkcijas, tiesības un pienākumi. Otrajā nodaļā raksturota pašvaldību budžeta sistēma Latvijā, budžetu iedalījums. Trešajā nodaļā aprakstītas pašvaldību reformas, to ietekme uz pašvaldībām. Analītiskā daļa sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā aprakstīta Sabiles pilsētas un Abavas pagasta vēsture, otrajā raksturota Sabiles pilsētas un Abavas pagasta darbība līdz administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Trešajā nodaļā izpētīta Sabiles pilsētas un Abavas pagasta darbība pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas Talsu novada izveide un raksturojums, Sabiles pilsētas un Abavas pagasta darbība Talsu novadā. Praktiskā daļa sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā izpētīta Latvijas valsts politika tūrisma jomā, otrajā tūrisms Kurzemē un trešajā tūrisma attīstība Sabiles pilsētā un Abavas pagastā. Projekta daļā izstrādāta Sabiles Vīna svētku stratēģija 2011.-2015.gadam. Analizējot Administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz Sabiles pilsētas un Abavas pagastu, tika secināts, ka pašvaldību apvienošanās un novadu izveidošana paaugstina finanšu koncentrācijas iespējas, lielākās pašvaldībās paplašinās iespējas piesaistīt jaunus biznesa veidus, attīstīt tūrismu kā nozari. Tūrisms Sabilē ir nozare, kuras attīstība var veicināt dzīves līmeņa paaugstināšanos novadā. Pamatojoties uz veiktajiem secinājumiem, tika sniegti priekšlikumi - ārpus novada administratīvā centra bijušo pašvaldību centros nodrošināt agrāk sniegto pakalpojumu pieejamību, jāveicina iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte, jāiesaista iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā. Jāveicina tūrisma nozares attīstība Sabiles pilsētā un Abavas pagastā.
Atslēgas vārdi Administratīvi:teritoriālās:reformas:ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact:of:administrative:territorialreform
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2011 20:05:23