Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eiropas Savienības sociālā fonda projektu vadīšana un uzraudzība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Project management and monitoring for the European Union social fund in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Dažādi Eiropas Kopienas līdzfinansētie projekti Latvijā bija pieejami vēl pirms oficiālas Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004.gada 1.maijā, bet pēc šī datuma Latvijai kļuva pieejami arī Strukturālo un citu Eiropas Savienības fondu līdzekļi projektu līdzfinansēšanai un īstenošanai. Tomēr, var uzskatīt, ka Eiropas Savienības Struktūrfondu projektu administrēšanas iemaņas Latvijā vēl ir attīstības stadijā it īpaši attiecībā uz uzņēmējdarbības veikšanu projektu administrēšanas jomā. Sākot ar 2004.-2006.gadu plānošanas periodu vērojams, ka tirgū parādās uzņēmumi, kuri piedāvā projektu sagatavošanu un administrēšanu kā ārpakalpojumu projektu īstenotājinstitūcijām, pie tam, var novērot, ka visvairāk un straujāk parādās un attīstās uzņēmumi, kuri piedāvā apmācību projektu sagatavošanā, kā arī pašu projektu praktisku sagatavošanu, bet projektu administrēšanu piedāvājošo uzņēmumu skaits ir daudz mazāks pie tam lielākā daļa no tiem piedāvā savus pakalpojumus tieši nozarēs, kur nepieciešamas specifiskas tehniskās zināšanas un projekta īstenotājam tik un tā būtu nepieciešams piesaistīt šo kompāniju speciālistus un resursus, lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta sagatavošanu un īstenošanu. Šādi uzņēmumi, papildus savai pamatdarbībai sāk piedāvāt arī pilnu projekta pamatojuma un tehniskās daļas sagatavošanu, kā arī projekta ieviešanas administrēšanu un uzraudzīšanu. Klientiem, kuriem iepriekš šādu kompleksu projektu sagatavošanai un ieviešanai bija jāmeklē un jāpiesaista atbilstošu personālu kā savas projektu vadības grupas daļu, tagad tiek piedāvāta papildus iespēja pilnībā izkontraktēt sarežģīto (specifiskas zināšanas prasošo) projektu sagatavošanu un ieviešanu uzņēmumiem, tādejādi nereti ietaupot resursus un laiku nepieciešamā pastāvīgā personālā meklēšanai un algošanai. Papildus iespējai ietaupīt līdzekļus un laiku uz nepieciešamā personāla meklēšanas un atlases rēķina, projektu sagatavošanas un administrēšanas pakalpojumu izmantošana spēj sniegt arī vispārēju projekta administratīvo izmaksu ietaupījumu, piemēram, valsts un pašvaldību iestādēm izsludinot iepirkuma konkursu attiecīga pakalpojuma sniegšanai un izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, vai arī lētāko no piedāvājumiem, kurš atbilst minimālajām izvirzītajām prasībām (atsevišķos gadījumos šāds iepirkums pat ir obligāts ESF projekta ieviešanas nosacījums). Būtisks ietaupījums rastos uzņēmumiem un organizācijām, kuras īsteno vai plāno īstenot skaitliskā ziņā maz projektu unvai apjoma ziņā mazus projektus, it īpaši, piesakoties projektu konkursos, kur ir būtiski ierobežojumi administratīvā personāla atalgojumam. Uzņēmumam vai iestādei nav vairs jāiegulda nesamērīgi lieli līdzekļi pastāvīgas profesionālās projekta administratīvās komandas algošanai. Šāda pakalpojuma izmantošana ir aktuāla ne vien uzņēmumiem, valsts un pašvaldību iestādēm, komplicētu projektu īstenotājiem, bet aizvien vairāk spēj dot labumu arī vienkāršāku projektu īstenotājiem, kā arī Eiropas Sociālā fonda projektu īstenotājiem, no kuriem daudziem ir būtiski ierobežoti brīvie līdzekļi.Tomēr, kursi un semināri kur sagatavo un apmāca projektu vadītājus, parasti tos apmāca biznesa projektu vadībā. Profesionāļi, kuri beiguši specializētas projektu vadītāju apmācības, ir ar plašu zināšanu klāstu un teorētiski labi sagatavoti darba tirgum, bet, ir jāņem vērā, ka ESF projektu vadīšanai ir vairāki specifiski faktori, kuri būtiski atšķiras no biznesa projektu vadīšanas. Šīs atšķirības nosaka gan pastāvošie normatīvie akti gan pašu sociālo projektu būtība sniegt ieguldījumu dažādu sociālo sfēru attīstībā, nevis pelnīt.Tāpēc, sniedzot pakalpojumus ESF projektu sagatavošanā un administrēšanā, ir jāapzinās šīs atšķirības, un atbilstoši jāsagatavo uzņēmumu un tā darbiniekus. Šīs atšķirības ir ļoti būtiskas projektu sagatavošanā un izstrādē, tāpēc daudzas biznesa projektu sagatavošanai paredzētās metodes nav izmantojamas ESF projekta sagatavošanā, ieviešanā, administrēšanā.Darbā ir izstrādātas metod
Atslēgas vārdi ESF projektu vadīšana un ieviešana Latvijā.
Atslēgas vārdi angļu valodā Project management und monitoring for the Europian Union social fund in Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 16:49:03