Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Augstceltņu konstruktīvie risinājumi, to realizācija atkarībā no pielietojamā konstruktīvā materiāla"; inženierprojekts "Trīsstāvu dzīvojamās ēkas būvniecība Jelgavā"
Nosaukums angļu valodā "Constructive Solutions for High-rise Buildings and their Implementation Depending on the Constructional Materials Used"; Engineering Design Project "Construction of a Three-storey Dwelling House in Jelgava"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs lekt. T.Kidiks
Recenzents P.Kara
Anotācija Anotācija Diplomdarbs sastāv no bakalaura darba pētījumu daļas un inženierprojekta. Bakalaura darba pētījumu daļā tiek apskatīti dažādu tipu augstceltņu konstruktīvie risinājumi un to konceptuālie darbības principi. Ņemot vērā ka lielā mērā konstruktīvo risinājumu ietekmē konstruktīva materiāla īpašības, visa darba garumā tiek salīdzinātas tērauda un dzelzsbetona konstrukcijas. Darbā tiek dots ieskats augstceltņu attīstības vēsturē un izanalizēti augstceltņu arhitektoniska stila rašanās priekšnosacījumi. Darbā tiek izskaidrota augstceltnes definīcija un augstceltnes konstrukcijas efektivitāti noteicošie faktori. Uzmanība tiek pievērsta arī ugunsdrošības jautājumiem. Tiek apskatītas viduslaiku konstrukciju statiskās un moderno debesskrāpju konstrukciju dināmiskās sistēmas no Ņūtona mehānikas viedokļa. Darbā tiek klasificētas augstceltņu horizontālo slodžu pretestības sistēmas un dažādas to modifikācijas. Tiek veikta analīze un izteikts viedoklis par augstceltņu celtniecību Latvijā. Inženierprojekts satur trīsstāvu dzīvojamās ēkas projekta izstrādāšanu, kurā ietilpst funkcionālais un tehniskais raksturojums, konstruktīvo variantu tehniski-ekonomiskais salīdzinājums, pamatvarianta trīju galveno konstrukciju elementu aprēķins un dimensionēšana, izstrādāti arhitektūras un konstruktīvie rasējumi. Darbā doti apkures, vēdināšanas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes principiālie risinājumi. Tiek apskatīti būvdarbu organizācijas principi un dota būvdarbu tāme. Diplomprojektā ir 181 lapas. Tika izmantoti 43 nosaukumu informācijas avoti. Grafiskā daļa sastāv no 8 rasējumiem A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Augstceltņu konstruktīvie risinājumi, to realizācija atkarībā no pielietojamā konstruktīvā materiāla
Atslēgas vārdi angļu valodā Constructive Solutions for High-rise Buildings and their Implementation Depending on the Construct
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 19:46:27