Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu likmju izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Tax Rate Changes on the Enterprise Financial Position"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija ANOTĀCIJA Šobrīd, kad ekonomiskās krīzes laikā par prioritāti valsts attīstībai tiek minēta uzņēmējdarbības attīstība, paralēli tam nodokļu politika ir nestabila un mainīga, aktuāls ir jautājums par to vai nodokļu likmju izmaiņas ietekmē uzņēmumu finanšu stāvokli. Darbā tiek pētīts vai nodokļu likmju izmaiņas var reāli ietekmēt uzņēmumu finanšu stāvokli, to pasliktinot, kuru nodokļu izmaiņas visbūtiskāk ietekmēja uzņēmumu finanšu stāvokli periodā no 2007. gada līdz 2009.gadam Pētījuma objekts ir nodokļu likmju izmaiņas un divu viesnīcu finanšu stāvoklis periodā no 2007. līdz 2009.gadam. Pētījuma priekšmets ir viesnīcu finanšu stāvokļa izmaiņas nodokļu likmju izmaiņu ietekmē. Darba mērķis ir noteikt nodokļu likmju izmaiņu ietekmi uz viesnīcu finansiālo stāvokli, izmantojot pieejamos uzņēmumu gada pārskatus un veicot to analīzi. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izpētīt konkrētu nodokļu būtību un to likmju izmaiņas periodā no 2007.gada līdz 2009.gadam. 2. Apkopot teorētisko informāciju par uzņēmumu finanšu analīzes mērķi, veidiem, lietotājiem un metodēm. 3. Veikt divu dažāda lieluma viesnīcu finanšu pārskatu analīzi, izmantojot finanšu analīzes metodes. 4. Veikt viesnīcu finanšu analīzi, izmantojot finanšu analīzes koeficentus. 5. Novērtēt viesnīcu finansiālā stāvokļa izmaiņas periodā no 2007. līdz 2009.gadam, konstatējot posteņus, kas visbūtiskāk ietekmēja šīs izmaiņas. 6. Noteikt saistību starp nodokļu likmju izmaiņām un viesnīcu finansiālā stāvokļa izmaiņām. 7. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, apkopot secinājumus par nodokļu likmju izmaiņu ietekmi uz uzņēmumu finansiālo stāvokli un izstrādāt priekšlikumus. Darba teorētiskā nozīme ir kā informatīvam materiālam par nodokļiem, to izmaiņām noteiktajā periodā un finanšu analīzes metodēm. Šim darbam ir praktiska nozīme valsts mērogā, pieņemot grozījumus par nodokļu likmju izmaiņām, jo tas atspoguļo šo izmaiņu ietekmi uz uzņēmumu darbību un pastāvēšanu, kas šī brīža ekonomikas situācijā valstī tiek izvirzīta par prioritāti. Uzņēmumu vadībā darbam ir praktiska nozīme jo tas akcentē uzmanību uz būtiskākajiem faktoriem, kas jāievēro, lai uzņēmums spētu turpināt savu darbību, pārdzīvojot šādas nodokļu izmaiņas. Darbs sastāv no piecām sadaļām un secinājumu un priekšlikumu sadaļas. Darba apjoms ir 76 lappuses un tajā ir 19 tabulas.
Atslēgas vārdi Nodokļu likmju izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokl
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of Tax Rate Changes on the Enterprise Financial Position
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 12:01:57