Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Improvement of Business Activities of a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,asist. V.Šatrevičs
Recenzents Mg.oec., doc.(prakt.) I.Ezera
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir, veicot SIA Alarm plus analīzi, izstrādāt projektus, kas palīdzētu uzlabot uzņēmuma rādītājus. Darbs sastāv no 4 daļām ar nodaļām un apakšnodaļām. Analītiskā daļā tiek veikta literatūras avotu analīze un vienlaicīgi tiek veikti sekundaro informācijas avotu pētījumi un analīze. Projeku aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini izmantojot analītiskās daļas rezultātus, kā arī izmantojot matemātiskās metodes, tiek veiktas variantu salīdzināsana, dažādu metožu un līdzekļu izvēle, nepieciešami aprēķini. Tehnoloģiskā daļā tiek piedāvāts programmatūras apskats tehniskiem aprēķiniem, tehnoloģisko plānojumu izstrādāšanai, kā arī projektu plānošanas iespējās maksimālai darba spēka un resursu sadales efektivitātei. Darba un dabas aizsardzības daļā ir analizēts darba processā iespējāmais risks, to novērošanas iepsējas, uzņēmuma veiktie pasakumi, kā arī aprēķinātas saistītas ar to izmaksas. Grafiskajā daļā tiek iekļauts bakalauranta patstāvīgi veiktais darbs, kas atspoguļo darba gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Darbā tiek izmantota ekonomiskā literatūra, interneta resursi, mācību literatūra un SIA Alarm plus ekonomiskie un grāmatvedības dati par periodu 2007.g. 2010.g.. Dati tika apkopoti tabulās, attēlos un diagrammās. Darba nobeiguma daļā izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Diplpmprojekta apjoms: 74 lapas, darbā izmantotas 6 formulas, 7 tabulas, 27 attēli, 4 pielikumi un 20 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Improvement of Business Activities of a Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2011 20:52:05