Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel management efficiency enhancement project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Recenzents Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Diplomprojekta autore: Irita Romančuka. Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec., docente (prakt.) Ilona Ezera. Diplomprojekta temats: Personāla vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 72 lapaspuses, 32 attēli, 18 tabulas, 12 formulas, 19 bibliogrāfiskie avoti. Diplomprojekta izmantotie materiāli: mācību un speciālā literatūra, statistikas dati, uzņēmuma nepublicētā informācija un interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izvērtējot uzņēmumā pastāvošo situāciju pēc administrācijas izdevumu līmeņa, kvantitatīvajiem mikrorādītājiem, t.i., personāla mainība, uzņēmumā strādājošo skaits pret personāla nodaļā strādājošo skaitu, un kvalitātes mērījumi, t.i., aptaujas veikšana, tika izstrādāts projekts personāla vadības efektivitātes paaugstināšanai. Projekta ietvaros tika dots risinājums pārdošanas nodaļas struktūras sakārtošanai un darbinieku motivācijas paaugstināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Romančuka, I. Personāla vadības efektivitātes paaugstināšanas projekts: DiplomprojektsZinātn. vadītāja Ezera, I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011. 72 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel management
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 17:08:02