Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Valmieras pilsētas pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance efficiency improvement project for Valmiera town municipality"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Recenzents Asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Elīnas Ignaškovas diplomprojektam Valmieras pilsētas pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts bakalaura profesionālā grāda uzņēmējdarbības vadīšanā iegūšanai. Darba mērķis ir izpētīt ārvalstu finanšu avotu projektu apgūšanu Valmieras pilsētas pašvaldībā. Projekta izstrādāšanas gaitā atklāt un analizēt problēmas apgūšanas procesā, tā rezultātā izdarīt secinājumus, kā arī izstrādāt ekonomiski pamatotus priekšlikumus atklāto problēmu risināšanai. Darbs tika strukturēts četrās nodaļās. Pirmajā nodaļā darba autore ir veikusi Latvijas pašvaldībām pieejamo Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu analīzi, Valmieras pilsētas pašvaldības darbības procesa analīzi ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu apguvē. Izvērtējot ietekmējošos faktorus, tika izvirzītas trīs galvenās problēmas, kuru risināšanas iespējas tiek piedāvātas diplomprojekta otrajā nodaļā. Otrajā nodaļā darba autore ir izstrādājusi trīs ekonomiski pamatotus priekšlikumus izvirzīto problēmu risināšanai. Trešajā nodaļā, izmantojot tehnoloģiskos aprēķinus un aprakstot datorrealizāciju, tika analizēta dažādu ekonomisko faktoru, kā inflācijas, mainīgās procentu un diskonta likmes, ietekme uz investīciju plānu, kura bāzes variants tika izstrādāts diplomprojekta otrajā nodaļā. Ceturtajā nodaļā darba autore ir izveidojusi optimālo kabineta plānojumu Attīstības un projektu vadības nodaļas speciālistiem, novērtējusi esošos riska faktorus un izstrādājusi darba aizsardzības pasākumu plānu. Nobeigumā autore ir izstrādājusi secinājumus un argumentētus priekšlikumus atklāto problēmu risināšanai un pašvaldības darbības modeļa uzlabošanai. Darbā ir 4 nodaļas, 78 lapaspuses, 7 pielikumi, 10 tabulas, 9 formulas, 27 attēli un 31 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Valmieras pilsētas pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The performance efficiency improvement project of Valmiera town municipality
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 10:34:58