Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jaunrades metodes un to novērtēšanas metodika uzņēmējdarbībā"
Nosaukums angļu valodā "Methods of Creativity and Methodology for it Evaluation in Entrepreneurship"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec.,prof. N.Lāce
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Jaunrades metodes un to novērtēšanas metodika uzņēmējdarbībā. Pētījuma objekts - jaunrades metodes. Pētījuma priekšmets - novērtēšanas metodika. Maģistra darba mērķis - apkopojot teorētiskos un analītiskos materiālus, izstrādāt jaunrades metožu novērtēšanas metodiku uzņēmējdarbībā. Analītiskā daļa, sastāv no 3 nodaļām un 8 apakšnodaļām. Analītiskajā daļā ir veikta Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu inovāciju rādītāju salīdzināšana, Latvijas inovāciju politikas, galveno rādītāju un veiksmīgāko uzņēmumu vispārīga analīze. Tika uzskaitīti populārākie cēloņi neveiksmīgiem inovāciju projektiem. Tika dots skaidrojums - kas ir jaunrade, kādi ir tās veidi, kādas ir populārākās ideju realizēšanas metodes. Analītiskās daļas informācija tika ņemta par pamatu Teorētiskajā daļā izvirzītajām novitātēm. Otrā daļa ir Teorētiskā daļa, kas sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Teorētiskajā daļā autore veic novitāšu izstrādi, pārnesot Ieinteresēto grupu koncepciju uz jaunrades procesu un nosakot šīs koncepcijas ietekmi uz jaunradi. Autore piedāvā jaunu jaunrades metožu klasifikāciju un piedāvā metodiku, ar kuras palīdzību var katrai metodei novērtēt ietekmes rādītājus. Izmantojot metodiku, uzņēmējs pēc gala vērtējuma ir spējīgs pieņemt visoptimālāko lēmumu jaunrades metožu izvēlē. Daļas beigās doti ideju novērtēšanas soļi, lai uzņēmējam būtu pamats pieņem pamatotu gala lēmumu par jaunas biznesa idejas realizāciju. Trešā daļa ir Zinātniski praktiskā daļa, kas sastāv no 3 nodaļām un 13 apakšnodaļām. Zinātniski praktiskajā daļā ir veikta novitāšu aktualitātes un nepieciešamības pamatošana uz eksistējoša uzņēmuma bāzes. Šajā daļā tika noteiktas jaunrades procesā iesaistītās puses un to ietekme, tālāk tika veikts gan piemērotāko, gan nepiemērotāko jaunrades metožu novērtēšana un izmantošana, lai tā pamatotu novitāšu nepieciešamību. Daļas noslēgumā autore veica saimnieciskās darbības rezultātu prognozēšanu 3 gadiem. Maģistra darbs sastāv no ievada; analītiskās daļas; teorētiskās daļas; zinātniski praktiskās daļas; secinājumiem un priekšlikumiem; bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Maģistra darbā ir 99 lappuses, 25 attēli, 31 tabula, 34 pielikumi un 39 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Jaunrades metodes un to novērtēšanas metodika uzņēmējdarbībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Methods of Creativity and Methodology for it Evaluation in Entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2011 22:50:49