Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma attīstības projekts pakalpojuma jomā"
Nosaukums angļu valodā "Project for a company development in the service area"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.V.Cudečkis
Anotācija ANOTACIJA Diplomprojekta autore: Ieva Dzalbe Projekta vaditaja: Ludmila Vasiljeva, asoc. profesore, Dr. oec. Diplomprojekta temats:„Uznemuma attistibas projekts pakalpojumu joma” Diplomprojekta apjoms: 86 lpp., ta skaita: • 15 tabulas • 34 atteli • 3 formulas Diplomprojekta izmantotie materiali: Macibu gramatas, Latvijas Republikas likumdošanas dokumenti, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas oficialas publikacijas, ekonomiska satura raksti interneta, Centralas statistikas parvaldes datu bazes, Eurostat datu bazes,uznemuma 2010. gada finanšu parskats, uznemuma nepublicetie dokumenti. Diplomprojekta merkis ir palielinat sniegto pakalpojumu kvalitati. Diplomprojekta galvenie rezultati:Diplomprojekta rezultata ir izstradati tris reali projekti Uznemuma sniegto pakalpojumu uzlabošanas joma – Uznemuma izveidošanas pamatojums Riga; personala motivacijas paaugstinašanas projekts, tai skaita personala darba algu sistemas pilnveides projekti, nematerialas motivacijas sistemas izveides projekts un personala transportešanas sistemas pilnveide; strategiska plana izstradašanas projekts, ka rezultata izstradats marketinga plans 2011.gadam. Diplomprojekta bibliografiskais apraksts: Dzalbe I. Uznemuma uzlabošanas projekts pakalpojumu joma: Diplomprojekts / vaditajs Vasiljeva L. – Datorsalikums. – Riga: RTU, 2011. – 86 lpp.
Atslēgas vārdi Apvienoto pakalpojumu centrs, CYTEC, pakalpojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Shared service organisation, CYTEC, services
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 10:23:16