Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma apgrozījuma palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Turnover improvement project for a commercial enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Nešpors
Anotācija Darbā apskatīts AS „Agroapgāde” tirdzniecības nozare, tās vēsture, šodiena un perspektīva. Apskatot konkrēto tirdzniecības nozari ir redzama izteikta sezonalitātes ietekme uz uzņēmuma rādītājiem, tāpēc ir nepieciešams nopietns darbs, neskatoties uz ekonomisko situāciju valstī un manāmu pirktspējas krišanos visās tirdzniecības jomās, lai sakārtotu pieprasījuma un piedāvājuma līdzsvaru atbilstoši mūsdienu prasībām, kā arī mazināt sezonalitātes ietekmi piedāvājot papildus preci vai pakalpojumu. Projektā akcents likts un uzņēmuma finansu rādītāju analīzi pa mēnešiem. Projektā sniegti priekšlikumi, kas var palielināt uzņēmuma ienākumus un mazināt sezonalitātes ietekmi. Analītiskajā daļā ir aprakstīti uzņēmumu raksturojošie rādītāji. Jāatzīmē, ka šie rādītāji ir noapaļoti un nav pielietoti darbā aprakstītā uzņēmuma saimnieciskā un finansiālā stāvokļa noteikšanai, jo 2010. gada rādītāji ir neauditēti un vispārīgi. Projekta aprēķinu daļā ir atspoguļoti konkrēti priekšlikumi, lai palielinātu tirdzniecības nozares apgrozījumu, samazinot sezonalitātes ietekmi, veikti aprēķini, kas veicinātu uzņēmuma perspektīvu attīstību un lielāku atpazīstamību. Tehnoloģiskajā daļa ir veikta uzņēmuma finanšu prognoze. Darba un dabas aizsardzības daļa ir novērtēti darba riski un izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Rezultāta ir izstrādāts pasākumu plāns AS „Agroapgāde” tirdzniecības nozares apgrozījuma palielināšanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms 99 lappuses, tabulu skaits – 44, attēlu skaits – 26.
Atslēgas vārdi Tirdzniecības uzņēmuma apgrozījuma palielināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Turnover improvement project for a commercial enterprise
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 09:57:53