Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Fotoradaru kā satiksmes drošības līdzekļu ieviešanas efektivitātes analīze” (“Maskavas ielas rekonstrukcijas projekts Rēzeknē”)
Nosaukums angļu valodā „Introduction Effeciency Analysis of Speed Cameras as Road Safety Tool” (“Reconstruction Project of Maskavas Street in Rezekne”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Prof. J.R.Naudžuns
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir „Fotoradaru kā satiksmes drošības līdzekļu ieviešanas efektivitātes analīze” (Maskavas ielas rekonstrukcijas projekts Rēzeknē). Bakalaura darbs ar inženierprojektu tika izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Bakalaura darbā tiek apskatīta ārvalstu pieredze fotoradaru ieviešanā un to efektivitāte satiksmes drošības uzlabošanā šajās valstīs, braukšanas ātruma nozīme ceļu satiksmes drošībā, vidējā braukšanas ātruma izmaiņu ietekme uz ceļu satiksmes negadījumiem, tiek veikta atļautā braukšanas ātruma ievērošanas panākšanas metožu analīze, tiek apskatītas potenciāli ieviešamo Latvijā fotoradaru specifikācijas, praktiskā pētījuma „Fotoradaru ietekme uz Latvijas autobraucējiem” procesa apraksts un rezultātu apkopojums. Darba gaitā tika veikta analīze par sagaidāmo fotoradaru ieviešanas efektivitāti satiksmes drošības aspektā Latvijā, balstoties uz bakalaura darbā apskatītajiem jautājumiem. Tika izstrādāti ieteikumi, kuru ievērošana varētu paaugstināt kopējo sistēmas darbības efektivitāti, apskatot doto procesu no iekārtu uzstādīšanas brīža līdz pat saņemtā naudas soda nomaksas brīdim. Maskavas ielas rekonstrukcijas projekta galvenais mērķis ir panākt esošās ielas atbilstību visiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, tādā veidā uzlabojot braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību šajā ielā. Maskavas ielas rekonstrukcijas projekts paredz brauktuves sašaurinājumu, ceļa mezglu pārbūvi atbilstoši satiksmes intensitātes datiem un mezgla caurlaidspējas aprēķinam. Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt autostāvvietas, gājēju ietves, nobrauktuves uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem un citām teritorijām. Tiek paredzēta pilnīga ielas segas rekonstrukcija, un slēgtās ūdensnovades sistēmas izveide. Kopējais rekonstruējamās ielas garums ir 1120 metri. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • kopējais lappušu skaits – 122; • kopējais rasējumu skaits – 25; • tabulu skaits – 27; • attēlu skaits – 24; • pielikumu skaits – 1; • izmantoto literatūras avotu skaits – 38.
Atslēgas vārdi Fotoradars, fotoradari, braukšanas ātrums, rekonstrukcija, projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā speed cameras
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2011 11:54:35