Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "ES struktūrfondu nozīme Latgales attīstībā"
Nosaukums angļu valodā „Role of EU structural funds in development of Latgale”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec.,lektors U.Kamols
Recenzents Mg.oec.,lektore I.Judrupa
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Eiropas Savienības struktūrfondu nozīme Latgales attīstībā. Maģistra darbā tika izpētīta investīciju būtība un klasifikācija, to nozīme un ietekme uz uzņēmuma saimniecisko darbību. Autore izanalizēja investīciju konkurētspējas ietekmējošos faktorus Latvijas Republikā un investīciju vides pilnveidošanas nozīmi. Tāpat arī raksturoja investīciju regulējošās iestādes, to funkcijas un pienākumu sadali attiecībā uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma vadību, kā arī analizēja svarīgākos struktūrfondu veidus un to nozīmi. Tika izpētīts Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirtā un apgūtā finansējuma apjoms 2004. 2006. un 2007. - 2013.g. plānošanas periodā Latvijā un atsevišķi Latgales reģionā, to attīstības tendenču ietekme uz valsts tautsaimniecību kopumā. Tika noskaidrotas galvenās Eiropas Savienības struktūrfondu prioritārās un visvairāk atbalstītās darbības programmas un nozares, kā arī tika apskatītas nākotnes ieceres nākamajam 2014. - 2020.g. plānošanas periodam. Autore veica Latgales reģiona pašvaldību aptauju par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi 2007. 2013.g. plānošanas periodā, kā rezultātā tika sniegts priekšstats par attiecīgo pašvaldību darbību, to problēmām un ieteicamajām aktivitātēm finansējuma apguvē. Maģistra darba apjoms 104 lapas, darbs ietver 10 tabulas, 60 attēlus un 15 pielikumus, izmantoti 39 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi ES struktūrfondi, Latvijas reģioni, ietekme uz Latvijas reģionu attīstību.
Atslēgas vārdi angļu valodā The EU Structural Funds, Latvian regions, impact on the Latvian regional development.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2011 01:05:52