Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Energointensīvo rūpniecības uzņēmumu darbības analīze Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmā no 2005. līdz 2020.gadam"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of energy intensive enterprise activity in European Union Emission Tradiing system from year 2005 till 2020"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Rošā
Recenzents S.Valtere
Anotācija Maģistra darbu Energointensīvo rūpniecības uzņēmumu darbības analīze Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmā no 2005. līdz 2020.gadam izstrādāja Dace Zahare, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta maģistrantūras programmas Vides zinātne otrā kursa studente. Darba izstrādes mērķis ir izvērtēt Latvijas energointensīvo ražošanas uzņēmumu darbību Eiropas Savienības emisiju tirdzniecības sistēmā, novērtēt to darbības efektivitāti, kā arī, pielietojot starptautisko metodiku, noteikt brīvo emisiju kvotu apjomus Latvijas energointensīvajiem uzņēmumiem laika posmam no 2013. līdz 2020. gadam. Darbs sastāv no darba uzdevuma, 3 anotācijām (latviešu, angļu un krievu valodā), ievada, 5 nodaļām, 35 apakšnodaļām, secinājumiem un literatūras saraksta. Pirmā nodaļa sniedz ES emisiju tirdzniecības sistēmas reglamentējošo normatīvo aktu analīzi. Otrā nodaļa atspoguļo emisiju kvotu piešķiršanas algoritmus 1., 2. un 3. ES emisiju tirdzniecības sistēmas darbības periodam, padziļināti analizējot atšķirības starp pirmo divu emisiju kvotu piešķiršanas mehānismiem un to nosakot to efektivitāti. Trešā nodaļa apraksta Latvijas energointensīvos ražošanas uzņēmumus, ietverot to darbības analīzi no 2005. līdz 2009. gadam, salīdzinājumu ar tā paša sektora uzņēmumiem Eiropas Savienībā, kā arī visu Latvijas energointensīvo uzņēmumu salīdzinājumu. Ceturtā nodaļa apskata jauno starptautisko kvotu piešķiršanas metodiku trešajam emisiju tirdzniecības sistēmas darbības periodam iekārtu līmenī, atspoguļojot galvenos kvotu piešķiršanas noteikumus. Papildus nodaļā tiek sniegts līmeņatzīmju izstrādes metodikas apraksts un to gala vērtības. Piektā nodaļa ir zinātniskā darba stūrakmens, kas sevī ietver brīvo emisiju kvotu aprēķinus iekārtu līmenī. Aprēķini ir veikti trīs Latvijas energointensīvajiem ražošanas uzņēmumiem, nosakot gan brīvo kvotu apjomus, gan prognozējot kvotu apjomus, kas uzņēmumiem būs jāiegādājas izsolēs. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 116 lpp., 37 tabulām, 71 attēliem un 263 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Emisiju tirdzniecības sistēma, enegoefektivitāte, līmeņatzīmes
Atslēgas vārdi angļu valodā emission trading system, energy eficiency, benchmarking
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 11:04:43