Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas procesu optimizācijas projekts uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Production Process Optimization in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
Anotācija Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Judīte Jakubāne, Doc., Mg.oec. Diplomprojekta temats: Ražošanas procesu optimizācijas projekts uzņēmumā. Diplomprojekta apjoms: 75 lpp., t.sk. 19 tabulas, 36 attēli, 7 pielikumi. Diplomprojekta izstrādes metodoloģija: vietējo un ārvalstu autoru speciālā mācību literatūra vadībzinību jomā, dažādi preses izdevumi, tai skaitā, žurnāli, laikraksti, dažādi interneta resursi, kā arī normatīvie akti, standarti un SIA Vag Technics nepublicētie materiāli. Kā statistiskā un informatīvā bāze ekonomiskajai analīzei tiek izmantota LR Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas bankas publicētā informācija, kā arī SIA Vag Technics nepublicētā informācija. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izstrādāti priekšlikumi SIA Vag Technics ražošanas optimizācijai - cenu politikas, krājuma vadības sistēmas, ikgadējās darbības rezultātu novērtējuma metodikas izveide, kā arī lēmumu pieņemšanas procesu, ražošanas ekonomiskā modeļa optimizācija, kā arī darbinieku darba grafiku optimizācija, un investīciju projektu ražošanā salīdzināšana. Diplomprojekta mērķis ir: izstrādāt ražošanas optimizācijas projektu uzņēmumam pamatojoties uz akadēmisko literatūru un veiktajiem pētījumiem. Diplomprojekts sastāv no 4 daļām: 1.daļā ir apskatīta SIA Vag Technics darbība metālapstrādes nozarē, veikta uzņēmējdarbības vides ietekmējošo faktoru analīze un SIA Vag Technics darbības novērtējums, kā arī konstatētas galvenās uzņēmējdarbības problēmas. 2.daļā ir sniegti praktiski priekšlikumi SIA Vag Technics ražošanas optimizācijai. 3.daļā ir izveidotas krājumu vadības sistēmas un veikta lietvedības optimizācija, kā arī investīciju novērtēšanas analīze Excel vidē. 4.daļā novērtēti metālapstrādes uzņēmuma darba un vides riski, noteikti riska mazināšanas pasākumi, kā arī sastādīts SIA Vag Technics darba aizsardzības plāns un darba vides iekšējās uzraudzības plāns 2012.gadam. Diplomdarba izstrādāšanai pielietoti dažādi paņēmieni: analīzes veidi un metodes, no kurām galvenās ir analītiskās, ekonomiskās analīzes, statistiskās salīdzināšanas metodes (salīdzināšana, grupēšana, vidējo un relatīvo lielumu aprēķināšana), kā arī faktoru noteikšanas metode, kā arī dažādas grafiskās metodes.
Atslēgas vārdi ražošanas optimizācija divoperāciju ražošanas modeļa optimizācija investīciju projektu novērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā optimization of production two operation production model optimization evaluation of investments
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 09:29:15