Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Gada ienākumu deklarāciju analīze VID Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Income Tax Returns at State Revenue Service Tax Board in Riga’s Latgale Suburb Customers Services Centre"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I. Ābele, VID Latgales priekšpilsētas klientu apkalp. centrs
Recenzents A.Segliņa, VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece
Anotācija Gada ienākumu deklarācija ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas daļa. Katru gadu iedzīvotāju interese par šo dokumentu tikai palielinās, tomēr pieaug arī kļūdaini aizpildīto deklarāciju skaits, it īpaši tas attiecas uz brīvprātīgo gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu. Nepareiza gada ienākumu deklarācijas aizpildīšana ir aktuāla problēma, kas pastāv jau vairākus gadus, tāpēc svarīgi atrast tādu problēmas risinājumu, kas palīdzētu novērst šī dokumenta aizpildīšanā pieļaujamās kļūdas. Darbā ir 4 nodaļas, 77 lpp., 17 attēli, 8 tabulas un 13 pielikumi. Darba mērķis ir veikt gada ienākumu deklarāciju analīzi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas Klientu apkalpošanas centrā, izstrādāt un argumentēt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kuri palīdzētu novērst gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā pieļaujamās kļūdas. Darba uzdevumi: Izskatīt Latvijas nodokļu veidošanos un sistēmu; izskatīt iedzīvotāju ienākuma nodokli; izskatīt nodokļu administrācijas darbību; izpētīt gada ienākumu deklarācijas pielikumu aizpildīšanas kārtību un ar to saistītas problēmas; izpētīt gada ienākumu deklarāciju apstrādi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrā. Par pētāmo objektu tika izvēlēti iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija un tās pielikumi, pētāmais priekšmets ir iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu analīze. Darbā tika izskatīta Latvijas nodokļu sistēma un tās veidošanos, tika izskatīts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un analizēta tā nozīme valsts budžeta izveidē. Tika izpētīta gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanas kārtība, tika analizētas biežāk pieļaujamās kļūdas dokumenta aizpildīšanā un parādīti tās aizpildīšanas piemēri. Darbā tika analizēta gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas dinamika, pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas un nodokļa piemaksas apmēri pa gadiem.
Atslēgas vārdi gada ienākumu deklarācija, iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā annual income declaration, personal income tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 12:56:23