Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Orientēts fibrobetons ēku pārsegumam: tehnoloģija un konstrukcijas"
Nosaukums angļu valodā "Guided fiber concrete in building covering: technology and construction"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.A.Lapsa
Recenzents G.Šahmenko
Anotācija Maģistra darba pētnieciskā daļa ir veltīta fibru orientācijas ietekmes pētīšanai liektos elementos un fibrobetona stiprības pārbaužu eksperimentiem pēc LVS EN standartos dotās metodikas. Pētnieciskā darba teorētiskajā daļā ir apskatīta informācija ar literatūrā pieejamiem līdzšinējiem pētījumiem par fibrobetona īpašībām un ietekmi uz fibrobetonu atkarībā no fibru orientācijas un novietojuma. Tāpat tika apskatīti dažādi fibrobetona veidi, fibras un to ietekme betona maisījumos. Balstoties gan uz literatūrā apkopotās informācijas analīzi, gan veiktajiem eksperimentiem var konstatēt, ka izstrādāto paraugu stiprība liecē, izmantojot efektīvāku izstrādāšanas tehnoloģiju, ir lielāka nekā paraugiem, kuri veidoti, izmantojot tradicionālo fibrobetona izgatavošanas paņēmienu. Pētījumos tika apstiprināts, ka, izvietojot fibras liektam elementam stiepes spriegumu zonā un virzienā, tā stiprība ievērojami palielinās. Maģistra darbs izstrādāts datorsalikumā latviešu valodā. Apraksta daļas apjoms ir 94 lapas, tajā skaitā 1 pielikums, 7 tabulas un izmantoti 39 attēli.
Atslēgas vārdi Orientēts fibrobetons, nehomogēns fibrobetons, fibrobetona īpašības, fibru orientācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Guided fiber concrete, non-homogeneous fiber concrete, properties, fiber orientation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 16:28:46