Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Lēmumu pieņemšana riska apstākļos akciju tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Decision-making in the stock market under conditions of risk"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Asoc.prof. Dr.oec.I.Voronova
Recenzents Mg.oec. L.Freināts
Anotācija Bakalaura darbā „Lēmumu pieņemšana riska apstākļos akciju tirgū” ir apskatītas metodes kas palīdz novērtēt un pieņemt otimāli efektīvo lēmumu sakarā ar piedalīšanos fondu tirgū. Darba pamatjautājums ir akciju un investīciju vides novērtēšanas un analīzes metodikas, kā arī investīciju portfeļa struktūras noteikšana un īstenošana. Bakalaura darbā tika izmantoti populārāki modeļi un to aktualizēti varianti, kas palīdz fondu tirgus dalībniekiem atvieglot lēmumu pieņemšanas procesu jo īpaši nestabilitātes un paaugstināta riska apstākļos. Darbs sastāv no ievada, divam pamatdaļam: analītiskās un aprēķinu, nobeiguma, kas sastav no secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no pielikumiem. Ievadā ir noteiktas izvēlētas tēmas aktualitāte, mērķi, uzdevumi, pētījuma objekts un priekšmets, kā arī metodes un informāciju avoti, kuri bija izmantoti mērķu sasniegšanai. Analitiskā daļā ir raksturoti pamatjēdzieni, kas tika izmantoti darbā, piemēram: fondu tirgus, vērtspspīri, to veidi, klasifikācija, utt. Ir aprakstīti vērtspapīru novērtēšanas un analīzes paņēmieni, kuri ir saistīti ar investīciju projektu un portfeļu struktūru veidošanu. Aprēķinu daļā uz piemēriem ir parādīti analītiskā daļā aprakstītu paņemienu metodes un algoritmi. Šim nolūkam tika atlasītas akcijas un pārējie uzņēmumu dati, kuri tika izmantoti aprēķinu un analīzes veikšanai un lēmumu pieņemšanai sakarā ar vērtspapīru optimālo procentuālo attiecību investīciju portfelī. Nobeigumā tika izdarīti secinājumi un apkopoti pētījumu rezultāti. Kā arī ir piedāvāti izvirzītu uzdevumu risināšanas varianti, t.i. lēmumu pieņemšanas modeļu pamatā izveidotas rekomendācijas. Bakalaura darbs sastāv no 86 lappusem neieskaitot 17 pielikumus. Tika izmantoti 50 attēli (shēmas, grafiki, diagramas), 46 formulas un 41 tab. Informācijas avotu skaits ir 33.
Atslēgas vārdi akciju analīze, tehniskā analīze, fundamentālā analīze, lēmumu pieņemšana akciju tirgū
Atslēgas vārdi angļu valodā stock analysis, technical analysis, fundamental analysis, decision-making in the stock market
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 15:48:45