Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Krājumu plānošanas sistēmas uzlabošana mazumtirdzniecības tīklā „X””
Nosaukums angļu valodā „Improvement of inventory planning system in retail network „X““
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. P.Patļins
Recenzents Mg.oec., lekt. J.Kuškins
Anotācija Bakalaura darbs Krājumu plānošanas sistēmas uzlabošana mazumtirdzniecības tīklā X tika izstrādāts Inženierekonomikas un Vadības fakultātē, tālākizglītības nodaļā, uzņēmējdarbības un vadīšanas virzienā. Darbu uzrakstīja un noformēja Jūlija Ščogoļeva Darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 46 lappuses, tai skaitā 9 tabulas, 20 attēli, 39 formulas un 4 pielikumi. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām analītiskās apskata daļas un pētījumu un aprēķinu daļas. Pirmajā daļā apskatīti teorētiski jautājumi par krājumiem, to veidiem, tos raksturojošiem rādītājiem, vērtēšanas un vadīšanas paņēmieniem, salīdzināti dažādu autoru viedokļi un veikti secinājumi. Pētījumu un aprēķinu daļā tika pētīts Latvijā strādājošs uzņēmums SIA RIMI Latvia, kurš ir viens no vadošiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un Baltijā. Šajā daļā tika analizēti uzņēmuma gatavās produkcijas krājumi, sadalīti divās grupās un pētīta to finanšu plūsma un, ņemot vērā pieejamo informācijas apjomu, tika izteikti konkrēti ierosinājumi krājumu plānošanas sistēmas uzlabošanai. SIA RIMI Latvia tika veikta krājumu analīze un izstradātā jaunā plānošanas sistēma, problēmatiskiem krājumu grupām.
Atslēgas vārdi Krājumu plānošanas sistēmas uzlabošana mazumtirdzniecības tīklā X
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of inventory planning system in retail network X
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 12:25:10