Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Muitas fiziskās kontroles organizācija Starptautiskajā lidostā „Rīga” "
Nosaukums angļu valodā "Customs Physical Control Organization in International Airport “Riga” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Ģ.Pilāns, VID Muitas pārvaldes daļas vadītāja vietnieks
Recenzents R.Račinska, RTU prakt. docente, Mg.oec.
Anotācija Diplomdarbā Muitas fiziskās kontroles organizācija Starptautiskajā lidostā Rīga tiek iezīmēta Latvijas muitas dienesta loma, darba organizācija lidostā. Ir apskatīti muitas fiziskās kontroles galvenie mērķi un virzieni. Tiek pievērsta uzmanība apstākļiem, kuri ietekmē kontroles procesu. Darba aktualitāte pamatota ar faktu, ka ir gadu pieaug kravu un pasažieru skaits, kurš apgrozās Latvijas teritorijā, kas muitas darbiniekiem uzliek arvien lielāku pienākumu valsts un tās iedzīvotāju aizsardzībai. Darbā tiek analizēts Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Lidostas muitas kontroles punkta 0240 darbs, tā darba apjomi, to organizācijas iespējas Starptautiskajā lidostā Rīga un izvērtēti pašreizējie muitas fiziskās kontroles uzdevumi un tās process. Uz analīzes pamata ir izstrādāti atbilstoši priekšlikumi Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Lidostas muitas kontroles punkta 0240 muitas fiziskās kontroles procesa organizēšanai, uzlabošanai. Pētījuma objekts ir muitas fiziskā muitas kontrole Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Lidostas muitas kontroles punktā 0240. Pētījuma priekšmets: muitas fiziskās kontroles apjomi, to izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Rīgas muitas kontroles punktu daļas Lidostas muitas kontroles punktā 0240 Diplomdarbs sastāv no ievada, četrām darba sadaļām, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem, darba apjoms 80 lpp. Darbā izmantoti 22 attēli un 8 tabulas.
Atslēgas vārdi diplomdarbs, fiziskā kontrole, lidosta
Atslēgas vārdi angļu valodā diploma work, physical control, airport
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 18:56:37