Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pretenziju vadība transporta nozares uzņēmumā SIA „Kuehne+Nagel Latvia” "
Nosaukums angļu valodā "Claim Handling in Transportation Company Ltd, „Kuehne+Nagel Latvia” "
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs pr.doc.,M.sc.ing. Guntis Tribis
Recenzents M.sc.TQM Guna Eglīte
Anotācija Bakalaura darba Pretenziju vadība transporta nozares uzņēmumā SIA Kuehne+Nagel Latvia tematika aptver pretenziju vadības sistēmas analīzi uzņēmumā un tās efektivitātes novērtējumu. Sākotnēji aplūkota kvalitātes definīcija un kvalitātes vadības sistēmas jēdziens un tās būtība. Atbilstoši bakalaura darba tematikai, apskatīts arī, kā pretenziju vadība iekļaujas kopējā uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmā, sīkāk izvērtējot transporta nozari, kā dēļ sīkāk aplūkotas starptautiskos autopārvadājumus regulējošās konvencijas CMR un TIR. Raksturots pētāmais uzņēmums starptautiskās loģistikas kompānijas Kuehne+Nagel Latvijas filiāle, sniedzot ieskatu arī tās organizatoriskajā struktūrā un kvalitātes vadības sistēmā kopumā. Analizēti procesi un uzņēmuma iekšējās procedūras, kas visciešāk saistītas ar pretenziju vadību konkrētajā transporta nozares uzņēmumā, kā arī apskatīta šo procesu savstarpējā mijiedarbība un izvērtēts ekspeditora atbildības apjoms pārvadājuma norises laikā. Novērtēta Kuehne+Nagel Latvia pretenziju vadības sistēmas atbilstība starptautiskā ISO 10002:2004 standarta prasībām. Sniegti komentāri un izvērtētas tā principu izmantošanas iespējas uzņēmumā. Rasti ieteikumi uzņēmuma pretenziju vadības sistēmas pilnveidei un klientu atgriezeniskās saites uzlabošanai. Darbā apkopotas un sistematizētas profesionālā bakalaura studijās Rīgas Tehniskajā universitātē apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas visaptverošajā kvalitātes vadībā un autotransporta jomā. Darba apraksts satur 69 lpp., 9 tabulas, 13 attēlus, kā arī informācijas avotu un publicējumu sarakstu un 3 pielikumus.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadība, pretenziju vadība, klientu apmierinātība, Kuehne+Nagel, loģistika, autotransports
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management, claim handling, customer satisfaction, Kuehne+Nagel, logistics, road transport
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 14:52:59