Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana „SEB Unibanka” darījumiem"
Nosaukums angļu valodā "Application of Personal Income Tax on “SEB Unibanka” Transactions"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs T.Vanaga, RTU lektore
Recenzents H.Krogzeme, RTU lektore
Anotācija Diplomdarba autore ir Ligita Kurme, diplomdarba nosaukums- Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana AS SEB banka darījumiem. Diplomdarbs izveidots pēc autores studiju laikā iegūtajām zināšanām par nodokļiem, pēc materiālu apkopošanas un prakses iziešanas AS SEB banka. Diplomdarba pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana AS SEB banka darījumiem. Pētījuma priekšmets ir SEB banka produkti, kuriem piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli, kapitāla pieauguma aprēķināšana, ieturēšana un deklarēšana. Diplomdarba mērķis ir veikt izpēti kā kapitāla pieauguma nodokļa ieviešana ir ietekmējusi vēlmi investēt, noskaidrot kā tiek piemērots kapitāla pieauguma nodoklis SEB bankas produktiem, izdarīt secinājumus un rast priekšlikumus. Darbā tiek izvirzīta sekojoša hipotēze- iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana SEB banka darījumiem ir mazinājusi investoru skaitu. Diplomdarba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt un raksturot AS SEB banka piedāvātos produktus, kuriem piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli, noskaidrot kapitāla pieauguma nodokļa vēsturi, likmes, noskaidrot kas veic kapitāla pieauguma aprēķināšanu, izmaksājamo procentu lielumu, nodokļa pārskaitīšanu, izpētīt Padomes Direktīvu 200348EK, Diplomdarbs sastādīts uz 64 lappusēm, kuras ietver trīs daļas ar apakšnodaļām. Pirmajā daļā aprakstīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa un kapitāla pieauguma nodokļa raksturojums, statistikas datu analīze, otrajā daļā AS SEB banka kā pakalpojumu sniedzējs, kuriem piemēro kapitāla pieauguma nodokli, trešajā daļā- Valsts ieņēmumu dienesta raksturojums. Darbā iekļautas 6 tabulas un 9 attēli, diplomdarbā aptverts laika posms no 1993.gada līdz 2011.gada pirmā ceturkšņa beigām. Īpaša vērība darba izstrādē tiek pievērsta AS SEB banka pakalpojumiem, kuriem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Diplomdarbā tiek izmantotas sekojošas pētījuma metodes: ekonomiskās analīzes, statistikas analīze (salīdzināšana), kā arī normatīvie akti, interneta resursu tulkošana un interpretācija. Visi tulkojumi, kas ietverti diplomdarbā ir darba autores veikti un nepretendē uz valodniecisku precizitāti. Par pētījuma avotiem kalpo : Latvijas Republikas likumdošanas akti, pētījumi, statistikas dati, vispārējā un speciālā literatūra, Valsts ieņēmumu dienesta un AS SEB banka interneta resursi, AS SEB banka nepublicētie materiāli, periodiskie izdevumi.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana "SEB banka" darījumiem"
Atslēgas vārdi angļu valodā Application of Personal Income Tax on "SEB banka" Transactions"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 23:07:29