Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tehnoloģiskā procesa organizēšanas ekonomiskie aspekti uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Economical Aspects of Technology Organization in a Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
Recenzents Asoc.prof., Mg.oec.R.Alsiņa
Anotācija Jevgenijas Karasikovas darba temats ir „Tehnoloģiskā procesa organizēšanas ekonomiskie aspekti uzņēmumā”. Tēma ir saistīta ar tehnoloģiskā procesa realizēšanu ar minimālām izmaksam, produkta mazākās cenas nodrošināšanai. Dotā darbā tika aprakstīta ražošana, tās organizēšanas veidi un uzdevumu, saistīti ar sekmīgas darbības nodrošināšanu. Darbs ir sadalīts uz divām daļām: analītisko apskātu daļu un pētījumu aprēķinu daļu. Analitiskā apskātu daļā tika aprakstīti teorētiskie aspekti ražošanas tehnoloģiskā procesa organizēšanai. Savukārt, pētījumu aprēķinu daļā ir apskatīti šo aspektu praktiskais pielietojums. Katra daļa sastāv no nodaļam un apakšnodaļam. Analītiskas apskātu daļas apjoms ir 23 lpp. Analītiskā apskātu daļā sastāv no 6 nodaļam un 8 apakšnodaļam, kā arī tajā ietilpst 13 formulas, 5 tabulas un 1 attēlu. Darbā analītiskajā apskātu daļā tika apskatīti ražošanas organizēšanas veidu īpatnības un to nosacījumi ražošanas tehnoloģijas izstrādāšanai. Katrs ražošanas organizēšanas veids tika raksturots no tehniski tehnoloģiskā, no organizatoriskā un no ekonomiskā viedokļiem. Pētījumu aprēkinu daļas apjoms ir 25 lpp. Pētījumu aprēkinu daļā sastāv no 6 nodaļam un 6 apakšnodaļam, kā arī tajā ietilpst 5 formulas, 13 tabulas un 7 attēli. Šajā daļā, izmantojot uzņēmuma statistiskos datus tika novērtēta tā darbības efektivitāte un izanalizētas ražošanas procesa attīstība. Pētījumu aprēķinu daļā tika dots tehnnoloģiskās sistēmas raksturojums produkta izgatavošanai, kurā ir aprakstīti nepieciešami materiāli, instrumenti un iekārtas izstradājuma ražošanai. Kopējais darba apjoms ir 62.lpp. Darbā tika izmantoti 18 tabulas un 8 attēli. Darba izstrādāšanas pamatavoti ir macību literatūra, lekciju konspekti un apskātāmā uzņēmuma nepublicētie materiāli. Kopējas bibliogrāfisko avotu skaits ir 16.
Atslēgas vārdi Ražošanas organizēšana, tehnoloģiskais process, ekonomiskie aspekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Organization of production, technological process, economic aspects
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2011 21:21:30