Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cilvēkresursu vadīšanas modelis pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "The model of Human Resource Management in a Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Pr.doc., Mg.oec. I.Ezera
Recenzents Lekt., Mg.oec., Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Bakalaura darba autore: Olga Stariņeca Bakalaura darba zinātniskais vadītāja: Mg. oec., doc. Ilona Ezera Bakalaura darba tēma: Cilvēkresursu vadīšanas modelis pakalpojumu uzņēmumā Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba apjoms: 62 lpp. ar 3 tab., 12 att., 2 formulām un 7 pielikumiem. Darba analītiskā daļa sastāv no 4 nodaļām un 8 apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no 4 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Bakalaura darba veidošanai tika izmantoti 31 informācijas avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti ir novērtēti un salīdzināti daži cilvēkresursu vadīšanas un darbības efektivitātes analīzes un optimizācijas paņēmieni, kā arī tika izanalizēta cilvēkresursu vadīšanas modeļa būtība un izvēles saikne ar pakalpojuma uzņēmuma dažu resursu pielietojumu. Beigās ir aprakstītas cilvēkresursu vadīšanas modeļa transformācijas un pielāgotības iespējas noteiktai situācijai pakalpojumu uzņēmumā balstoties uz pakalpojuma organizācijas situācijas novērtēšanas piemēra. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Stariņeca O. Cilvēkresursu vadīšanas modelis pakalpojumu uzņēmumā: Bakalaura darbsZinātniskā vadītāja Ezera I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2011.-62 lpp.
Atslēgas vārdi Cilvēkresursu vadīšanas modelis pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā The model of Human Resource Management in a Service Company
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 14:45:57