Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Internetbankas pakalpojumu paplašināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for expanding services of an internet bank”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs prof. N. Lāce
Recenzents
Anotācija Diplomprojektā autors ir izvēlējies analizēt Bankas piedāvāto produktu - maksājumu kartes, to riskus. Tiek analizēta būtiskāko riska faktoru samazināšanai nepieciešamo pasākumu veikšana gan no tehnoloģiskā viedokļa, gan bankas organizatoriskā. Diplomprojekts Internetbankas pakalpojumu paplašināšanas projekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta, pielikumiem un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā autors raksturo Bankas darbību un darbības nozari, Bankas sniegtos pakalpojumus, padziļināti analizē maksājumu karšu riskus un draudus. Rezultātā nonāk pie secinājuma, ka Bankas izsniegtajām maksājumu kartēm būtu vēlams nodrošināt MasterCard secure koda tehnoloģisko nodrošinājumu. Projekta aprēķinu daļā autors izvēlas analītiskajā daļā izvirzītās problēmas trīs risinājuma iespējas: 1) Risku novēršanas pasākumi atteikties no 3D secure tehnoloģijas ieviešanas, ieviest 3D secure reģistrāciju Bankas filiālēs un norēķinu grupās un ieviest 3D secure reģistrāciju tikai un vienīgi Bankas internetbankā; 2) 3D secure tehnoloģijas ieviešana Bankas internetbankā; 3) Projekta ieviešanas izmaksu un ieguvumu analīze. Tehnoloģiskajā daļā ir aprakstīta maksājumu karšu drošības attīstības vēsture, 3D secure koda reģistrācijas specifikāciju apraksts ieviešanai Bankas internetbankā un 3D secure koda tehnoloģisko procesu apraksts. Darba aizsardzības daļā ir apskatīta darba aizsardzības organizatoriskā struktūra Bankā, aprakstītas darba aizsardzības prasības Bankā, veikta darba vides risku novērtēšana un sastādīts darba aizsardzības pasākumu plāns un plānotās izmaksas 2011. gadam. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 86. lapām, 7 tabulām un 14 attēliem, 10 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Internetbanka; maksājumu karšu riski; norēķini ar maksājumu kartēm internetā; MC Secure code
Atslēgas vārdi angļu valodā MC Secure code; internet bank;
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 15.04.2011 19:46:45