Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Koksnes gazifikācijas izpēte ar Chemcad programmu"
Nosaukums angļu valodā "Wood gasification research with Chemcad program"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs M.Gedrovičs
Recenzents I.Veidenbergs
Anotācija Maģistra darba nosaukums Koksnes gazifikācijas izpēte ar Chemcad programmu, darba autore Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātnes maģistrante A.Gulbe. Darbā ir apskatīts gazifikācijas process, izmantojot koksni ar dažāda veida mitruma daudzumu un pievadītā tvaika daudzumu. Darbs ietver gazifikācijas procesa priekšnosacījuma aprakstu, tā būtību, kā arī to, kādās iekārtās notiek gazifikācijas process. Darba mērķis ir izpētīt un atrast piemērotākos nosacījumus koksnei (konkrētāk, pēc mitruma) un uzstādījumus gazifikācijas iekārtām (reaktora temperatūra, pievadītais gaisa daudzums un spiediens reaktorā), lai iegūtu gazifikācijas procesā pēc iespējas labāko gāzi atkarībā no zemākā sadegšanas siltuma, izmantojot Chemcad imitācijas programmu. Izpētes daļa ietver Gibsa brīvās enerģijas reaktoru un līdzsvara reaktoru. Veikts salīdzinājums no imitācijas programmas iegūtajiem datiem ar datiem, kas aprakstīti literatūras avotos. Darba pamatdaļu veido: 1) literatūras apskats, kurā tika apskatīts gazifikācijas procesi un to iedalījums, gazifikācijas iekārtas veidi, termodinamikas līdzsvars; 2) izpētes daļa, kurā ir veikta gazifikācijas modeļa izveide Chemcad programmā, aprakstīts programmas darbības princips, dots izmantojamās programmatūras apraksts un aprakstīta pētījuma veikšanai izmantotā metodoloģija. Darbs ietver arī ievada daļu, rezultātu apstrādi, secinājumus un priekšlikumus. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 125 lpp., t.sk., 19 tabulām, 41 attēliem un 6 pielikumiem. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koksnes gazifikācija. Chemcad programma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood gasification. Chemcad program
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 09:42:07