Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas analīze"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Payment of Corporate Income Tax"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs V.Gurkovska, VID Nodokļu pārvaldes Latgales NAD vadītāja
Recenzents J.Bērziņa, VID Latgales nodokļu un muitas administrācijas nodokļu iekasēšanas pārvaldes priekšniece
Anotācija Ingas Rodionovas diplomdarbs profesionālā bakalaura grāda iegūšanai „Uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas analīze” izstrādāts Rīgas Tehniskās univeristātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedrā.Zinātniskā vadītāja: VID Latgales reģionālās iestādes vadītāja V.Gurkovska. Pētnieciskā problēma: no vienas puses, uzņēmuma ienākuma nodoklim jābūt tādam, lai efektīvi stimulētu uzņēmējdarbību Latvijā, taču no otras puses, kā liecina darba autores praktiskā pieredze, uzņēmēji bieži uzskata šo nodokļi par bremzējošo faktoru viņu uzņēmuma attīstībai. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa būtību un vietu Latvijas valsts budžetā, kā arī tā praktisko pielietojumu konkrētajā uzņēmumā. Darba mērķa sasniegšanai pakārtoti šādi darba uzdevumi: • izpētīt uzņēmumu ienākuma nodokļa būtību ekonomikas teorijas skatījumā un tā vietu Latvijas nodokļu sistēmā; • veikt uzņēmumu ienākuma nodokļa valsts budžeta ieņēmumu un uzņēmuma ienākuma nodokļa likmju izmaiņu seku analīzi, akcentējot uzņēmuma ienākuma nodokļa optimizēšanas problēmas un iespējas; • veikt uzņēmuma ienākuma nodokļa administrēšanas un nomaksas prakses analīzi konkrētajā uzņēmumā; • izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus par uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas prakses uzlabošanu Latvijā. Bakalaura darbs strukturēts ievadā, trījās pamatsadaļās un nobeiguma daļā: Darba ievadā tiek izklāstīta pētījuma koncepcija, t.i. pētījuma aktualitāte, mērķis, uzdevumi, izmantojamās metodes, informatīvā bāze. Darba pirmajā nodaļā tiek veiktā uzņēmuma ienākuma nodokļa būtības un tā vietas Latvijas nodokļu sistēmā teorētiskā analīze, kā arī tiek analizētā uzņēmuma ienākuma nodokļa likumdošana un administrēšana Latvijā. Otrajā nodaļā tiek pētītā uzņēmuma ienākuma nodokļa nozīme valsts pamatbudžeta ieņēmumu veidošanā, nodokļa likmes samazināšana un tās sekas, kā arī uzņēmuma ienākuma nodokļa optimizācijas izaicinājumi Latvijā. Trešajā nodaļā tiek aprakstīts uzņēmumu ienākuma nodokļa grāmatvedības uzskaites process, kā arī tiek veikta gadījuma izpēte (case study) par uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksu konkrētajā Latvijas uzņēmumā. Darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi pētnieciskās problēmas risināšanai. Bakalaura darba apjoms ir 60 lappuses, aprēķini un informācija sakārtoti 12 tabulās, 18 attēlos un 6 pielikumos. Izmantoti 33 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Uzēmumu ienākuma nodokļa nomaksas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Payment of Corporate Income Tax
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 20:38:58