Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Operational efficiency enhancement project for a capital holding company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Recenzents Mg.oec. T.Laizāns
Anotācija Lieldaudziete, A. Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts A. Lieldaudziete, J. Mežiels. Rīga, RTU IEVF bakalaura profesionālo studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana, 2011. 82 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 34 attēli, 36 tabulas. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojekta mērķis ir novērtēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību DIRO saimniecisko darbību un izstrādāt priekšlikumu kopumu uzņēmuma efektivitātes uzlabošanai. Analītiskajā daļā ir analizēta informācija par SIA DIRO. Izpētīti uzņēmuma galvenie iekšējo un ārējo vidi ietekmējošie faktori, veikta uzņēmuma finanšu rādītāju analīze 5 gadu periodā, kā arī konstatētas galvenās uzņēmuma problēmas un to iespējamie risinājumi. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi saimnieciskās darbības efektivitātes paaugstināšanai. Tie skar tādas problēmas kā pārlieku liels uzņēmuma materiālo krājumu apjoms, debitoru parādu kontroles un administrēšanas sistēmas trūkums, uzņēmuma stratēģiskās un finanšu vadības sistēma, kurā iztrūkstoša būtiska sastāvdaļa ir finanšu budžeta plānošana. Tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu prognoze 2011. gadam, izmantojot Microsoft Excel programmas iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikta darbinieku darba riska novērtēšana un ieteikti pasākumi to novēršanai. Grafiskajā daļā ir atspoguļoti projektēšanas gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Darba izstrādes gaitā tika izvirzīti sekojoši priekšlikumi: atbrīvoties no uzņēmuma materiāliem krājumiem ar lēnu apriti un no iegūtajiem naudas līdzekļiem segt uzņēmuma kredītsaistības, izveidot uzņēmuma debitoru parādu kontroles sistēmu, kā arī turpmākā stratēģiskā un finanšu vadībā izmantot naudas plūsmas budžeta plānu.
Atslēgas vārdi efektivitāte, krājumu vadība, debitoru parādu kontrole, finanšu plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā effficiency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 10:45:35