Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu būvdarbu kvalitātes kontroles procesa analīze” („Rindas ielas rekonstrukcija posmā no Kurzemes ielas līdz Celtnieku ielai, Ventspilī”)
Nosaukums angļu valodā „ Control Process Analysis of Road Construction Quality” („Reconstruction of Rindas Street Section from Kurzemes Street to Celtnieku Street in Ventspils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu tēma ir „Ceļu būvdarbu kvalitātes kontroles procesa analīze (Rindas ielas rekonstrukcija posmā no Kurzemes ielas līdz Celtnieku ielai, Ventspilī)". Bakalaura darbs ar inženierprojektu izstrādāts atbilstoši izsniegtajam darba uzdevumam. Darbā tiek apskatītas un izanalizētas ar ceļu būvniecību saistītās likumdošanas normas, būvniecības un kvalitātes kontroles procesā pielietotā dokumentācija, kvalitātes kontroles procesa norise, ceļu būvdarbos pielietoto materiālu paraugu ņemšanas metodes, ceļa projekta realizācijas riski un Ventspils pilsētas kvalitātes kontroles sistēma ielu un ceļu būvniecībā. Darba gaitā atklāti būvniecības un kvalitātes kontroles procesa trūkumi, sniegtas rekomendācijas to novēršanai un uzlabošanai. Rindas ielas rekonstrukcijas būvprojekts izstrādāts atbilstoši Latvijas Valsts standartiem un normatīvajiem aktiem, izmantojot studiju laikā Rīgas Tehniskajā universitātē un praksē iegūtās zināšanas. Rindas ielas rekonstrukcijas būvprojekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā. Būvprojekts paredz esošās ceļa segas konstrukcijas nomaiņu pret jaunu, braucamās daļas sašaurināšanu un slēgta tipa ūdens novades sistēmas rekonstrukciju, nobrauktuvju un autostāvvietu izbūvi, gājēju ietvju izbūvi, apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju, satiksmes organizācijas uzlabošanu un ielai piegulošās teritorijas sakārtošanu. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 1076 m. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: • kopējais lapaspušu skaits - 172 lpp.; • 20 rasējumi; • 28 tabulas; • 74 attēli; • 12 pielikumi; • 52 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Likumdošana; dokumentācija; kvalitātes kontrole; paraugu ņemšana; ceļu kvalitāte; Ventspils sistēma.
Atslēgas vārdi angļu valodā Legislation; documentation; quality control; sampling methods; road quality; system in Ventspils.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.04.2011 18:16:02