Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Uzņēmuma „Drogas” finansiālā stāvokļa analīze"
Nosaukums angļu valodā "Financial Analysis of Enterprise “Drogas” "
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU praktiskā docente, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Darba tēma ir Uzņēmuma Drogas finansiālā stāvokļa analīze. Darba mērķis ir novērtēt uzņēmuma Drogas konkurētspēju un novērtēt finansiālo un ekonomisko stāvokļi tirgū. Lai sasniegtu darba mērķi, ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Veikt literatūras avotu teorētisko analīzi par dažādiem finansiāliem rādītājiem; 2.Analizēt rādītājus: likviditāte, maksātspēja, rentabilitāte, aktivitāte; 3. Pamatojoties uz teorētiskām metodēm veikt uzņēmuma finansiālo rādītāju analīzi. Darbs sastāv no ievada, četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, nobeiguma izmantotās literatūras un avotu saraksta, kā arī no pielikumiem. Pirmajā daļā tiek dots uzņēmuma Drogas vispārējais raksturojums, vēsture, darbības joma. Veikta tirgus izpēte un SVID analīze, lai uzzinātu uzņēmuma stiprās un vājas puses, draudus un iespējas. Otrajā daļā tiek aprakstīti finanšu analīzes teorētiskie aspekti, kā arī apskatīti finanšu vadības mērķi un uzdevumi. Trešajā daļā tiek veikta bilances horizontāla un vertikāla analīze, peļņas (zaudējuma) horizontāla un vertikāla analīze, kura pamatā ir uzņēmuma Drogas bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins par 2007., 2008., 2009. gadu. Ceturtajā daļā tiek veikta finanšu koeficientu analīze. Izmantojot dažādas finansiālo rādītāju formulas tiek veikti aprēķini, tādi, ka likviditātes, maksātspējas, rentabilitātes un aktivitātes rādītāji un pamatojoties uz iegūtajiem datiem veikti secinājumi un priekšlikumi. Diplomdarba pētījuma objekts ir tirdzniecības uzņēmums Drogas. Pētījuma priekšmets: uzņēmuma Drogas finansiālā stāvokļa analīze. Diplomdarbā izmantotās metodes: vertikālā, horizontālā analīze un finanšu koeficientu analīze, ekonomiskās, statistiskās analīzes un salīdzināšanas metodes. Darba apjoms ir 61 lappuse bez pielikumiem. Tas satur 18 attēlus, 19 tabulas, 15 pielikumus.
Atslēgas vārdi uzņēmums;finanses;analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Enterprise;Finance;Analysis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2011 15:28:57