Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Darbinieku novērtēšanas un motivācijas sistēmu pilnveidošana SIA "Olympic Casino Latvia"
Nosaukums angļu valodā „Improvement of personnel assessment and motivation system in SIA "Olympic Casino Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.psih., lekt.S.Gailīte
Recenzents Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Darbinieku novērtēšanas un motivācijas sistēmu pilnveidošana SIA „Olympic Casino Latvia””. Darba autore izvēlējās šādu bakalaura darba tematu, jo šajā azartspēļu kompānijā pēdējā laikā tiek novērota darbinieku motivācijas samazināšanās. Tādēļ darbs rakstīts ar mērķi izpētīt darbinieku novērtēšanas un motivācijas sistēmu SIA „Olympic Casino Latvia”, lai noskaidrotu, kur iespējams ir pieļautas kļūdas personāla vadībā un sniegtu priekšlikumus sistēmas uzlabošanai un attīstībai. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un 3 pielikumiem. Pirmajā daļā autore izpēta vispārēju teorētisko bāzi par darbinieku novērtēšanas un motivācijas pamatiem uzņēmumos. Otrajā darba daļā tiek izanalizēta SIA „Olympic Casino Latvia” darbinieku novērtēšanas un motivācijas sistēma. Noslēdzošajā, praktiskajā darba daļā, autore veic šī uzņēmuma darbinieku aptaujas anketu analīzi, kurā tiek noskaidrots darbinieku viedoklis par 14 ar novērtēšanu un motivāciju saistītiem jautājumiem. Darbu noslēdz secinājumi un priekšlikumi darbinieku motivācijas sistēmas pilnveidei SIA „Olympic Casino Latvia”. Galvenie bakalaura darba secinājumi norāda uz darbinieku motivācijas zudumu lielās darba slodzes un nepietiekamās darba drošības dēļ. Tādēļ autore izsaka priekšlikumus darbinieku motivācijas uzlabošanai: 1. Uzņēmuma vadībai ir jāpievērš lielāka uzmanība darbinieku apmācības iespējām. 2. Uzņēmumam ir jāizstrādā papildus drošības pasākumu sistēma, kas ļautu darbiniekiem justies droši veicot savu ikdienas darbu. 3. Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumos ir jāparedz garāki atpūtas periodi personālam, lai darbinieki justos atpūtušies un spētu veikt savu darbu ar pilnu atdevi. Sniegtie secinājumi un priekšlikumi var palīdzēt uzņēmuma vadībai nodrošināt darbinieku pilnvērtīgu motivāciju un no tā izrietošu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos un augstāku rezultātu sasniegšanu. Bakalaura darba izstrādes gaitā analizēta zinātniskā un psiholoģiskā literatūra par personāla vadību. Kopumā 59 darba lapaspusēs iekļautas 3 tabulas un 21 attēls, pievienoti 3 pielikumi. Praktiskā pētījuma rezultāti apkopoti 14 attēlos un kopā ar to analīzi apskatāmi darba trešajā daļā. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 25 literatūras avoti un nepublicēti SIA „Olympic Casino Latvia” dati.
Atslēgas vārdi Olympic Casino Latvia
Atslēgas vārdi angļu valodā Olympic Casino Latvia
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2011 09:30:13