Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma ražošanas apjoma palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "The Project of Enlargement of Company’s Production Capacity"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
Recenzents Mg.oec., doc.(prakt.) I.Ezera
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta autors: Oļģerts Fjodorovs Diplomprojekta vadītājs: Prof. Dr.oec. J. Zvanītājs. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma ražošanas apjoma palielināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 69 lapas; darbā iekļautas 19 tabulas, 30 attēli un 11 formulas. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomdarbā bibliogrāfiskais saraksts ietver 24 literatūras avotus, t.sk. LR normatīvie akti, publikācijas latviešu un krievu valodā, informācija, kas ir pieejama internetā, kā arī SIA Jūsma nepublicētie dati. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta analīze par ražošanas būtību un veidiem, ražošanas lomu Latvijā, par uzņēmuma iekšējo struktūru, darbiniekiem, par uzņēmuma finansēm, ražošanas procesu un konkurentiem. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāts jaunu iekārtu iegādes projekts, jaunu produktu izgatavošanas projekts, kā arī mārketinga plāna izstrādes projekts. Tehnoloģiskajā daļā tika izstrādāta uzņēmuma mājas lapa portālā Facebook.com, kā arī jau esošajā uzņēmuma mājas lapā tika pievienots facebook plagins like box. Darba un dabas aizsardzības daļā tika analizēti riska faktori, kuriem tiek pakļauti uzņēmuma darbinieki, tika izvirzīti priekšlikumi šo risku novēršanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma ražošanas apjoma palielināšanas projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā The Project of Enlargement of Companys Production Capacity.
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 17:23:48