Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Komercbankas filiāles darbības pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Performance enhancement project for a commercial bank’s branch "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
Recenzents Mg.oec. A.Ādamsons
Anotācija Jeļenas Laškovas diplomprojekts Komercbankas filiāles darbības pilnveidošanas projekts ir izstrādāts ar mērķi izveidot projektus bankas filiāles klientu apkalpošanas pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāva no piecām daļām. Analītiskajā daļā ir aplūkota SEB bankas Krasta filiāles darbinieku motivācijas sistēma un darbinieku struktūra, izanalizēta filiāles iekšēja reklāma, kā arī veikti un aprakstīti novērojumi par trim filiāles apkalpošanas speciālistu darbu. Projekta aprēķinu daļā ir izveidoti projekti bankas filiāles apkalpošanas sistēmas uzlabošanai veikti aprēķini optimāla klientu apkalpošanas speciālistu skaita noteikšanai, noteikti darbinieku individuālie motivatori un uzvedības modeļi un izstrādāts informatīvo bukletu izvietošanas projekts stendā atbilstoši merčendaizinga principiem. Tehnoloģiskajā daļā ir veikta optimāla klientu apkalpošanas speciālistu skaita aprēķina un modelēšanas datorrealizācija ar datorprogrammu MS Excel 2003. Darba un dabas aizsardzības daļā ir veikts aprēķins nepieciešama svaigā gaisa apjoma noteikšanai bankas filiāles viena kabineta ietvaros vasaras periodā. Grafiskajā daļā ir iekļauti projekta izstrādes gaitā iegūtie un izstrādātie grafiskie rezultāti. Pamatojoties uz diplomprojektā veiktajiem SEB bankas Krasta filiāles apkalpošanas sistēmas uzlabošanas projektiem, ir formulētie un izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms 81 lpp. Diplomprojekts ietver: 36 attēlus un 14 tabulas. Izmantoti 26 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi darbības pilnveidošana, masu apkalpošanas teorija, merčendaizings, motivācijas sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā performance enhancement, queuing theory, merchandising, motivational system
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 21:46:47