Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Eiropas Savienības muitas tarifu piemērošana tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm"
Nosaukums angļu valodā "Application of European Union customs tariffs trading with third countries"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs M.Bukša, VID MP vecākā muitas eksperte
Recenzents G.Skadmanis, RTU lektors
Anotācija Diplomdarba nosaukums ir “Eiropas Savienības muitas tarifu piemērošana tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm”. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvijā sāka piemērot ES noteikto vienoto muitas nodokļa likmi. Tas nozīmē, ka Latvijā vairs netiek veidota sava nacionālā muitas nodokļa politika, bet Latvija aizstāv savas intereses Eiropas Savienības institūciju līmenī, kad tiek veidota vienotā Eiropas Savienības muitas nodokļa politika. Analizējot Latvijas muitas vienu no galvenajām funkcijām - nodokļu un nodevu iekasēšanu Eiropas Savienības budžetā, var secināt, ka viens no Eiropas Savienības muitas politikas uzdevumiem ir piemērot muitas tarifus ar dažādiem atvieglojumiem, tādejādi nodrošinot katras ES dalībvalsts nacionālajai ražošanai nepieciešamās izejvielas ar pēc iespējas zemākām izmaksām, aizsargāt ES iekšējo tirgu no ārpuskopienas valstu produktu konkurences, kā arī maksimāli vienkāršot administratīvās procedūras. Diplomdarba mērķis – noskaidrot kāda ir Eiropas Savienības muitas tarifu piemērošanas politika tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm, kādi pastāv muitas tarifu atvieglojumi un cik lielā mērā tā ietekmē ārējās tirdzniecības pastāvēšanu un attīstību. Darba mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi : 1. Izpētīt muitas lietas 2. Izpētīt Muitas procedūras 3. Analizēt muitas maksājumu administrēšanu (muitas nodokļa, PVN, akcīzes nodokļa aprēķins) 4. Izpētīt tirdzniecības aizsardzības instrumentus 5. Analizēt Eiropas Savienības muitas tarifu piemērošanas tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm 6. Analizēt muitas tarifu atvieglojumu ietekmes uz ārējo tirdzniecību 7. Izstrādāt priekšlikumus muitas darbības administratīvo procedūru vienkāršojumiem, lai panāktu ar pēc iespējas zemākām izmaksām muitas tarifu piemērošanu, aizsargājot iekšējo tirgu no ārpuskopienas valstu produktu konkurences. Diplomdarba pirmajā daļā ir aplūkotas un analizētas muitas lietas, muitas procedūras un muitas iestāžu struktūra. Otrajā daļā tiek analizēta Eiropas Savienības muitas politika un tās prioritātes, tiek analizēti ES starptautiskie līgumi Trešajā daļā tiek analizēta muitas nodokļa loma Latvijas budžetā, veikta muitas nodokļa samazināšanas ietekmes izpēte uz ārējās tirdzniecības apgrozījumu. Tiek analizēta muitas maksājumu administrēšanas kārtība, doti muitas nodokļa, PVN un akcīzes nodokļa aprēķināšanas piemēri, kā arī tiek raksturota ES muitas tarifu piemērošana tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm, raksturota TARIC un ITVS muitas tarifu elektroniskas datu bāzes darbība. Darbā veiktā analīze liecina, ka vienotās Eiropas Savienības muitas nodokļa likmes mainās atkarībā no tā, kādi līgumi ES ir noslēgti ar attiecīgo ārpuskopienas valsti un kādu politiku ES realizē pret šo valsti. Muitas nodokļa preferenciālās tarifa likmes samazinājumi liecina par to, kādu labvēlīgu politiku ES realizē pret konkrēto valsti. Muitas nodokļa samazināšanās nenes līdzi tiešu budžeta samazināšanos, jo pieaug ieņēmumi budžetā no pievienotās vērtības nodokļa, kas liecina par pieaugošu ārējās tirdzniecības apgrozījumu Izdarot secinājumus par Eiropas Savienības muitas tarifu piemērošanu tirdzniecībā ar ārpuskopienas valstīm, izteikti ierosinājumi muitas darbības administratīvo procedūru vienkāršojumiem, lai panāktu ar pēc iespējas zemākām izmaksām muitas tarifu piemērošanu, aizsargājot iekšējo tirgu no ārpuskopienas valstu produktu konkurences. Diplomdarbā ir 69 lapaspuses, 14 attēli, 4 tabulas, 3 formulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Anotācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Abstract
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 22:56:08