Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Kredīta tirgus attīstības tendences Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Tendencies of credit market development in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Anotācija Bakalaura darba autore: Evgenia Deliyanova Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Mg. oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temāts: „Kredīta tirgus attīstības tendences Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 57 lpp, 4. tab., 19.att. Bakalaura darbā izmantoti materiāli: vairāki informācijas avoti, tādi kā zinātniskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, Lursoft statistiskā datu bāze, Latvijas Republikas centrālā statistiskas datu bāze un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas statistiskie dati par banku darbību, Igaunijas komercbanku statistiskie dati, kā arī cita statistiskā informācija, kas ļāva izpētīt un izanalizēt problēmas aktualitāti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Laikā periodā no 2004. līdz 2008. gadam Latvijas kredītu tirgus piedzīvoja strauju attīstību, piecu gadu laikā kreditēšanas apjomi palielinājās 4 reizēs. Bet sakot ar 2009. gadu kreditēšanas attīstības dinamika saka samazināties, jo slikto valsts ekonomisko apstākļu dēļ maksātnespējas dēļ bija likvidēti daudzie uzņēmumi un paaugstinājās bezdarbs. Salīdzinot Igaunijas un Latvijas kreditēšanas tendences var secināt, ka Igaunijā kopš 2004. gada kreditēšanas apjomi bija lielāki nekā Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Deliyanova E. Kredītu tirgus attīstības tendences Latvijā: Bakalaura darba/ Zinātn. vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga, RTU, 2011. – 57 lpp.
Atslēgas vārdi Kredīts, tendence
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit, tendency
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2011 10:47:57