Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Jauniešu biedrības izveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Youth Society establishment project "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof. L.Vasiļjeva
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura diplomprojekts izstrādāts uzņēmējdarbības ekonomikas specialitātē par tēmu Jauniešu biedrības izveidošanas projekts. Autors norāda, ka tieši iedzīvotāju vispārējais aktivitātes līmenis ir atslēga, lai izrautos no krīzes sekām. Tiek izcelts, ka NVO sektorā strādājošie vairāk iniciē izmaiņas darba procesā un uzņemas papildus pienākumus darba rezultāta sasniegšanai par to nesaņemot papildus samaksu. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus jauniešu biedrības izveidošanai. Tiek definēti vairāki tādi uzdevumi, kā izpētīt literatūras avotus, kuri attiecas uz biedrības dibināšanu; analizēt gan jauniešu centru, gan nozari, kurā tas darbojas; izveidot jauniešu biedrības aktivitāšu uzskaites datubāzi; veikt darba telpu ergonomiska plānojuma izstrādi utt. Diplomdarbu veido piecas galvenās daļas analītiskā daļa, projektu aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa, kā arī grafiskā daļa. Projekta analītiskā daļa sastāv no trīs apakšnodaļām, kurās analizēti Jauniešu Atvērtā Centra JACis darbības apstākļi un finanšu avoti, kā arī demogrāfiskā situācija Rēzeknē. Analītiskajā daļā iegūtā informācija tiek izmantota, lai izstrādātu trīs dažāda veida projekta aprēķinus tiek veikta jauniešu biedrības potenciālās klientūras novērtēšana, jauniešu biedrības izveidošanas ekonomiskais pamatojums un reklāmas kampaņas izstrāde. Izmantojot studiju un prakses laikā iegūtās zināšanas, diplomprojekta tehnoloģiskās daļas divos apakšpunktos tiek izstrādāta datu bāze un mājas lapa. Savukārt darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēta darba telpas mikrovide un ergonomika. Diplomprojekta noslēgumā tiek izstrādāti vairāki priekšlikumi veiksmīgai jauniešu biedrības izveidošanai, kā piemēram, koncentrēties uz 2 neformālās izglītības sfērām aktīva dzīvesveida un personību attīstošiem semināriem; pirmajos gados izvērst radošos praktiskās dzīves kursus par aptuveno maksu 2 3 Ls par nodarbību; organizēt regulāras Latvijas mēroga ekskursijas un nometnes nelielās grupās (10 jaunieši), nosakot vidējo cenu 15Ls; projekta ietvaros tiek izveidota jauniešu biedrības bilance 2 gadiem ar pozitīvu bilanci 144,00 Ls apjomā 2012. gadā. Diplomprojekta apjomu veido 82 lpp., kas ietvert 35 attēlus, 26 tabulas, vienu shēmu un 3 pielikumus. Papildus darba grafiskajā daļā apkopotas shēmas un attēli 20 lpp. apjomā, kas atspoguļo patstāvīgi veikto darbu.
Atslēgas vārdi Jaunieši; Jauniešu biedrība; Biedrības dibināšana; Rēzekne; Jauniešu Atvērtais Centrs JACis
Atslēgas vārdi angļu valodā Youth; Youth Society; Establishment of a society; Rezekne; Open Youth Center JACis
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2011 22:32:13