Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Latvijas un Ķīnas tirdzniecības attiecības Eiropas Savienības apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Trade Relations between Latvia and China in the European Union Conditions"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
Recenzents E.Fortiņš, RTU lektors
Anotācija ANOTĀCIJA Starptautiskā tirdzniecība ir svarīgs elements katras valsts ekonomiskā attīstībā un izaugsmē. Šodien daudzas valstis vēlas panākt brīvu starptautisko tirdzniecību, tādēļ ir tik svarīgi attīstīt starpvalstu attiecības. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir Latvijas un Ķīnas Tautas Republikas tirdzniecības attiecības. Darba mērķis ir izpētīt tirdzniecības attiecību vēsturi sākot ar Latvijas neatkarības atgūšanu 1991.gadā un attīstību līdz mūsdienām, galvenokārt pievēršoties attiecībām pēc Latvijas pievienošanās ES, kā arī izpētīt Ķīnas preču nozīmi Latvijas tirgū un Eiropas Savienībā kopumā. Darbs sastāv no 4 sadaļām. Pirmajā sadaļā ir sniegta informācijas par starptautisko tirdzniecību, tās elementiem un nozīmi valsts attīstībā. Kā arī tiek izklāstīts par starptautiskās tirdzniecības regulēšanu un starptautisku organizāciju nozīmi šajā procesā. Otrajā sadaļā tiek raksturots Eiropas Savienības integrācijas process un Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības politika, īpašie režīmi, to ietekme uz dalībvalstu ārējo tirdzniecību. Trešā sadaļā tiek pētīta Latvijas ārējās tirdzniecības attīstība kopš neatkarības atgūšanas līdz mūsdienām. Savukārt ceturtā sadaļā ir izklāstīta Ķīnas ārējās tirdzniecības attīstība, Latvijas un Ķīnas tirdzniecības attiecību attīstība, galvenās problēmas. Diplomdarbā vieglākai informācijas uztverei ir ietverti 19 attēli un 4 tabulas. Bakalaurdarba izstrādei tika izmantoti 68 informācijas avoti un kopējais darba apjoms ir 91 lappuses.
Atslēgas vārdi tirdzniecības attiecības, Latvija, Ķīna.
Atslēgas vārdi angļu valodā trade relations. Latvia, China
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2011 17:40:40