Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu izmantošana transporta izmaksu samazināšanai nākotnē"
Nosaukums angļu valodā "Use of small wind power plants for transport cost reduction in future"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs E.Kamoliņš
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba Mazjaudas vēja enerģētisko iekārtu izmantošana transporta izmaksu samazināšanai nākotnē autors ir Jānis Jonāns. Šis darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Enerģētikas institūtā studiju programmas Enerģētika un elektrotehnika ietvaros. Darba mērķis ir noskaidrot vai Latvijā privātpersonai ir iespējams nodrošināt sevi ar elektroenerģiju izmantojot mazjaudas vēja enerģētiskās iekārtas un papildus izmantot šo enerģiju elektromobīļa uzlādei, rezultātā samazinot transporta izmaksas. Darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, četrām nodaļām, kurās ir arī secinājumi, nobeiguma, literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā ir apskatītas dažādas tirgū piedāvātās vēja enerģētiskās iekārtas, aprakstītas atšķerības to uzbūvē un tehniskajos parametros, minēti dažādi vēja iekārtu trūkumi un priekšrocības, kā arī apskatīta latvijas vēja karte un noskaidrots kur ir vislabākās teritorijas VEI celšanai. Otrajā nodaļā ir izskaidrota elektromobīļa uzbūve, noskaidroti tirgū pieejamie elektromobīļi un to parametri, un apzinātas to priekšrocības un trūkumi. Trešajā nodaļā ir apskatīti dažādi enerģijas akumulēšanas principi un iekārtas. Ceturtajā nodaļā ir veikts aprēķins mājsaimniecības un elektromobīļa aptuvenam elektroenerģijas patēriņam vienā situācijā. Darbs sastāv no 56 lapaspusēm, darbā ir 13 tabulas, 19 attēli, ir izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Vēja enerģētiskā iekārta, elektromobilis, enerģijas uzkrāšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Wind power plant, electric vehicle, energy accumulation
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 10:22:51