Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Akcīzes nodokļa noliktavām un tirgotāju režīma pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā " Improvement of Excise Tax Application for Warehouse and Trade Regime
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Gode, TSI asoc. profesore
Recenzents I.Stipinas, VID MP Muitas atļauju kontroles daļas vadītāja
Anotācija Diplomdarba mērķis ir izpētīt un analizēt akcīzes preču noliktavas darbību esošajā ekonomiskajā vidē un, pamatojoties uz teorētiskajām un praksē gūtajām zināšanām, izstrādāt priekšlikumus, kuri palīdzēs pilnveidot darbību šajā jomā. Pamatojoties uz izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi: Iepazīties ar normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka un reglamentē akcīzes noliktavas darbību un akcīzes preču aprites kārtību; Izpētīt akcīzes nodokļa noliktavas darbību sabiedrībā AS Tallink Latvija; Uz analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus akcīzes preču noliktavas darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkota teorētiskā bāze par nodokļiem. Tajā raksturota nodokļu būtība un funkcijas. Ir raksturota Latvijas Republikas nodokļu politika. Otrajā daļā tiek apskatīts akcīzes nodoklis un tā būtība. Autors analizē Eiropas Savienības ietekmi uz akcīzes nodokļa izmaiņām Latvijas tirgū. Sīkāk tiek pētīta akcīzes nodokļa ieņēmuma struktūra valsts budžetā. Tiek veikti secinājumi par akcīzes nodokļa likmju izmaiņām. Autors dalās ar savam pārdomām un idejām. Trešā daļa ir veltīta akcīzes preču noliktavai starptautiskajā uzņēmumā AS Tallink Latvija. Uz šī piemēra pamata tiek raksturota akcīzes preču noliktavas darbība kopumā. Tiek noskaidroti sasniegumi šajā jomā, kā arī trūkumi, kuri jālikvidē tuvākajā laikā un noliktavas darbības piemērošana likumdošanas izmaiņām. Darbā beigās, autors, analizējot teorētisko un praktisko daļu, noformulē galvenos priekšlikumus akcīzes nodokļa noliktavām un tirgotāju režīma pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis, akcīzes noliktavas
Atslēgas vārdi angļu valodā Excise duty, excise warehouse
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2011 12:04:44