Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Rīgas TEC-1 automatizētā katla-utilizētāja ūdens līmeņa regulēšanas izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Water level control investigation of automatically boiler for Riga TPP-1"
Struktūrvienība 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs A.Bikšis
Recenzents
Anotācija Darbā ir aplūkota un izpētīta konkurētspējīgā katla-utilizētāja boilera ūdens līmeņa regulēšanas sistēma, kas atbilst mūsdienu prasībām. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar modernām automatizācijas sistēmām, ko izmanto visas Eiropas valstis. Darba mērķis ir izpētīt regulēšanas sistēmu, to būtību un struktūru; izvērtējot to efektivitāti, pētījuma noslēgumā, piedāvājot projektēšanas rekomendācijas. Darba uzdevumi ir sekojoši: apkopot informāciju, izmantojot tehnisku dokumentāciju; aprakstīt vispārējo Rīgas TEC-1 automatizācijas sistēmu; izpētīt katla-utilizētāja ūdens līmeņa regulēšanas sistēmu un struktūru; piedāvāt savas rekomendācijas. Darbs sastāv no divām pamata daļām: Rīgas TEC-1 vispārēja struktūra un automatizācija; Katla-utilizētāja regulēšanas sistēmas automatizācijas izpēte. Pirmajā daļā ir izklāstīta gan vispārēja TEC-1 darbības struktūra, konstruktīvie parametri un automatizācija, gan arī katla-utilizētāja darbības princips. Nodaļas beigās ir aprakstīta identificēšanas KKS sistēma, kuru izmanto visās modernajās ražotnēs Eiropā, un bez kuras nevar iztikt aprakstot regulēšanu. Otrajā daļā ir izpētīta katla-utilizētāja vispārēja automatizācijas sistēma, tā struktūra un darbība, kā arī izpētīta tieši katla-utilizētāja ūdens līmeņa boilerī regulēšanas sistēmas automatizācija. Kā arī ir piedāvāts darbības shēmu un algoritmu apraksts. Darba beigās ir aprēķinātas kopējas izmaksas par dotu regulēšanas sistēmu. Darbs satur 49 lappuses, 2 tabulas, 16 attēlus. 6 pielikumos ievietoti katla shēmas, algoritms un vadības paneļa print screen. Ir divi rasējumi uz A1 formāta lapas. Darbā tika izmantoti 24 literatūras avoti, no kuriem lielāko daļu veido tehniskā dokumentācija (79%), bet viss pārējais ir interneta resursi.
Atslēgas vārdi katls-utilizētājs, automatizācija, TEC-1
Atslēgas vārdi angļu valodā HRSG, automation, TPP-1
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2011 18:10:16