Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nodokļu kontroles darba analīze un pilnveidošanas iespējas"
Nosaukums angļu valodā "Analysis and Improvement Possibilities of Tax Control Activities"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents I.Pētersone, VID Nodokļu kontroles pārvaldes direktore
Anotācija Šajā diplomdarba ietvaros tiek veikta nodokļu kontroles darba analīze, izpētot kontroles procesa mehānisma darbību un novērtējot nodokļu kontroles pārbaužu veidu rezultātus. Šim nolūkam darbā ir izmantoti LR Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles darba rezultāti par pēdējiem trim gadiem. Diplomdarba mērķis ir izprast nodokļu kontroles procesa mehānismu un to ietekmējošus faktorus, kā arī sniegt priekšlikumus to pilnveidošanas iespējām. Atbilstoši diplomdarba izvirzītajam mērķim tiek formulēti šādi darba uzdevumi, kurus ir paredzēts atrisināt pētījuma gaitā: a) nodokļu kontroles būtības un nepieciešamības saprašana; b) nodokļu kontroles procesa mehānisma izpratne; c) riska analīzes procesa svarīguma noteikšana; d) VID nodokļu kontroles pārbaužu veidu raksturojums, to novērtējums, balstoties uz LR VID Nodokļu kontroles pārvaldes darba rezultātiem; e) VID Nodokļu kontroles pārvaldes resursu definēšana; f) VID iespējamo nodokļu kontroles pilnveidošanas ceļu atrašana. Diplomdarbs sastāv no četrām pamatdaļām. Diplomdarba ievadā tiek atspoguļota tēmas aktualitāte, veiktie uzdevumi darba mērķa sasniegšanai, tiek nosaukts diplomdarba objekts un priekšmets. Diplomdarba beigās ir izdarīti secinājumi un doti atbilstoši priekšlikumi. Diplomdarbā tika izmantota 1 tabula, 16 attēli. Bibliogrāfiskais saturs ietver 32 avotus. Diplomdarba kopējais apjoms ir 60 lapaspuses. Diplomdarba praktiskā vērtība izpaužas tajā, ka darbā ietvertie galvenie rezultāti un secinājumi var tikt izmantoti padziļinātās nodokļu kontroles darba pētīšanas mērķos.
Atslēgas vārdi Nodokļu kontroles būtība, nodokļu kontroles process, riska analīze, nodokļu kontroles pārbaužu veidi
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax control measures, mechanism of tax control process, risk analysis, tax control procedures
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2011 19:47:14