Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Medicīnas centra klientu piesaistīšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Customer attraction project for a medical centre"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., V.Didenko
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta temats ir Medicīnas centra klientu piesaistīšanas projekts. Diplomprojektā analizēti uzņēmuma SIA Emires pamatrādītāji, novērtēta uzņēmuma rentabilitāte. Izstrādāti pasākumi, kas paaugstinātu uzņēmuma darbības rentabilitāti. Novērtēti iegūtie rezultāti un noteikts, kā šis pasākums ietekmēs uzņēmuma darbības rādītājus. Diplomprojekta mērķis ir veikt SIA Emires darbības rādītāju analīzi un izstrādāt klientu piesaistes projektu. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un sastāv no piecām daļām: Analītiskā daļa; Projekta aprēķinu daļa; Tehnoloģiskā daļa; Darba un dabas aizsardzības daļa; Grafiskā daļa. Pirmajā daļā ir dota pamatinformācija par uzņēmumu, aprakstīta uzņēmuma darbības sfēra, iekšējā un ārēja vide, veikta rentabilitātes rādītāju analīze. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi klientu piesaistei ar jaunu pakalpojumu palīdzību un lojalitāti veicinošiem pasākumiem, aprēķināti SIA Emires tehniskie pamatrādītāji, kuri saistīti ar konkrētā pasākuma ieviešanu. Tehnoloģiskajā daļā tiek aprarakstīta klientu datu bāzes izveide, kas veidota ar datorprogrammas Microsoft access palīdzību. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēti un novērtēti darba iespējamie riski un izstrādāti darba aizsardzības pilnveidošanas pasākumi. Grafiskajā daļā tiek apkopoti diplomprojektā iekļautie grafiskie attēli. Diplomprojekta kopējais apjoms ir 75 lappuses, tai skaitā iekļautas 15 tabulas, 10 attēli un 10 pielikumi.
Atslēgas vārdi Medicīnas centra klientu piesaistīšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer attraction project for a medical centre
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2011 22:24:20