Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Daugavpils pilsētas attīstības stratēģijas pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Enhancement of development strategy of Daugavpils"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Recenzents Mg. oec., dipl. oec., lekt.U. Kamols
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba Daugavpils pilsētas attīstības stratēģijas pilnveidošana mērķis ir formulēt svarīgos pilsētas attīstības virzienus, kuri netika iestrādāti iepriekšējā 2004.gadā uzrakstītajā stratēģijā. Parādīts, ka pilsētai ir stratēģiskās priekšrocības: 1)ražošanas potenciāls un 140 gadu ražošanas tradīcijas, 2) izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, lai veidotu multimodālu transporta sistēmu un organizētu loģistikas centrus, 3)speciālistu esamība visdažādākās ražošanas un pakalpojumu sfērās, lai veicinātu investīciju piesaisti un jaunu darba vietu radīšanu, 4) tūrisma iespējas, attīstot pilsētas galveno tūrisma objektu Dinaburgas cietoksni. Pierādīts, ka ES fondu līdzfinansētie infrastruktūras projekti rada tikai pagaidu darba vietas. Radītā infrastruktūra ir jāizmanto privāto investīciju piesaistei, jo tās rada pastāvīgas darba vietas. Pilsētas ekonomiskai attīstībai pirmām kārtām ir jābalstās uz vietējo investoru. Privāto investīciju piesaistei pilsētas dome veido pasākumu kompleksu: investīciju iespēju un uzņēmumu katalogus, investīciju forumus, piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs. Tūristus, ārzemju firmu pārstāvjus un potenciālos Daugavpils iedzīvotājus var pārliecināt par pilsētas stiprajām pusēm, izmantojot pilsētas marketinga iespējas. Pilsētas īstermiņa marketinga plāni tiek izmantoti stratēģijas realizācijas vērtēšanai un stratēģijas koriģēšanai. Izpētīts, ka Daugavpilij ļoti svarīgs ir pilsētas sasniedzamības jautājums gan ar gaisa, gan ar dzelzceļa transportu. Jautājumi par Daugavpils dzelzceļa mezgla darbības paplašināšanu un par Daugavpils lidostas darbību ir vitāli svarīgi pilsētas attīstībai. Izpētīts, ka iedzīvotāju aizbraukšanas no pilsētas galvenais iemesls ir zemās algas, sevišķi privātajā sektorā. Lai nodrošinātu algu celšanu pilsētā ir jāattīsta gala produkcijas ražošana un inovatīvi pakalpojumi. Šodien Daugavpils uzņēmumi pamatā ražo komplektējošās daļas. Tas sašaurina tirgu un iespēju gūt konkurētspējīgus ienākumus. Inovatīvo pakalpojumu apjoms ir neliels. Parādīts, ka visu stratēģisko uzdevumu izpilde nav iespējama bez pilsētas domes un komercstruktūru sadarbības. Pilsētas dome izstrādā uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus:1) informatīvo nodrošinājumu, 2)atlaižu sistēmu kopējos pasākumos, 3) kopējo pasākumu organizēšanu. Iespēju robežās dome piedāvā arī nodokļu atlaides un nebanku kreditēšanas vai vismaz kredītu garantiju sistēmu. Dome organizē mācību iestāžu un komercstruktūru sadarbību prakses vietu nodrošināšanai, mācību programmu izstrādei un koriģēšanai, profesionālās orientācijas sistēmas izveidošanai pilsētā. Maģistra darbā ir 100 lappuses ,18 tabulas, 45 attēli.
Atslēgas vārdi "Daugavpils pilsētas attīstības stratēģijas pilnveidošana"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Enhancement of development strategy of Daugavpils"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2011 10:41:41