Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „AAS Baltikums” pozīcijas nostiprināšana tirgū projekts
Nosaukums angļu valodā Project for strengthening the position of the joint stock insurance company "Baltikums" in the market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., lekt., I.Andersone
Recenzents Dr.oec., prof., K.Didenko
Anotācija Diplomprojekta tēma ir AAS Baltikums pozīcijas nostiprināšana tirgū projekts, kas sastāv no 5 daļām. Analītiskajā daļā raksturota uzņēmuma izveidošana, attīstība un tā darbība. Tiek aprakstīta informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, cenu politiku, darbiniekiem, kā arī uzņēmuma AAS Baltikums konkurentiem. Analītiskās daļas beigās veic SVID analīzi un informācijas apkopojumu par analītisko daļu. Projekta daļā autore izvirza risinājumus pastāvošo problēmu risināšanai. Pirmā problēma, kas tiek izvirzīta ir uzņēmuma atpazīstamības veidošana sabiedrībā un reklāmas nepieciešamība. Kā otra, tiek izvirzīta apdrošināšanas pakalpojumu pieejamība un trešā darbinieku motivēšana un apmācības. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikts uzņēmuma mājas lapas pilnveidošanas projekts, kurā tiek izstrādāta atsevišķa sadaļa uzņēmumiem. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek apskatīti apdrošināšanas aģenta darba riksi, un kā tos samazināt un novērst. Diplomprojekta noslēgumā tiek izteikti secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādāta grafiskā daļa. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 76 lpp, 5 daļām, 17 tabulām, 24 attēliem un 8 pielikumiem. Darba izstrādāšanai tika izmantota zinātniskā literatūra, informācija no interneta, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Baltikums, apdrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Baltikums, insurance
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2011 11:41:54