Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums "Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšana Latvijas muitā"
Nosaukums angļu valodā "Undercharged Transit Procedures Enquiry in Latvian Customs"
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Milliņa, VID nodaļas vadītāja
Recenzents A. Čevers, RTU praktiskais docents, Mg.iur.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba temats ir "Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšana Latvijas muitā". Diplomdarba mērķis ir izpētīt un izprast tranzīta procedūru izmeklēšanu Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšanas nodaļā un Latvijas muitas kontroles punktos, apskatīt tranzīta veidus, analizēt muitas kontroles rezultātus izmantojot statistikas datus, novērtēt to, kas ir jāuzlabo, kā arī izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi ir noteikti uzdevumi: - izmantojot pieejamos literatūras avotus raksturot tranzīta veidus Latvijā; - pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, izpētīt nenoslēgto tranzīta procedūru apstrādi; - analizēt nenoslēgtās tranzīta procedūras sekas; - apskatīt un izanalizēt dokumentu apriti MP TEKD; - attēlot statistiku, novērot pārmaiņas, pētīt, raksturot, analizēt, novērtēt kontroles rezultātus; - izvērtēt, vai Latvijas muitas iestādēs veiktā nenoslēgto tranzīta procedūru izmeklēšana ļauj sasniegt mērķi - savlaicīgi iekasēt muitas parādu. Diplomdarbs sastāv no 3 daļām, 60 lappusēm, kuras ietver 14 attēlus, 8 tabulas. Ir pievienoti 4 pielikumi. Darbā izmantoti 24 literatūras avoti. Darba pirmajā daļā tiek pētīta un izklāstīta tranzīta nozīme Latvijā, tranzīta pārvadājumu veidi, to priekšrocības un trūkumi. Kā arī tiek atspoguļota tranzīta statistika. Darba otrajā daļā tiek pētīta nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšana. Tiek salīdzināts nepabeigto tranzīta procedūru skaits divu gadu laikā. Darba trešajā daļā tiek pētītas nenoslēgtās tranzīta procedūras sekas muitas parāds un piedziņa. Tiek apskatīti muitas parāda rašanās iemesli. Darba nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi, kā arī priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Nepabeigto tranzīta procedūru izmeklēšana Latvijas muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Undischarged Transit procedures enquiry in Latvian customs
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2011 11:43:32