Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Šķidruma uzglabāšanas tvertņu ekodizains"
Nosaukums angļu valodā "Ecodesign of fluid storage containers"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs G.Bažbauers
Recenzents
Anotācija Maģistra darba nosaukums Šķidruma uzglabāšanas tvertņu ekodizains; darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes, Vides zinātnes maģistrante J. Gičevska. Pētījuma objekts ir šķidruma uzglabāšanas tvertne jeb degvielas kanna, kuras lietošanas pirmsākumi meklējami 20.gs. 30 gados, kad to pirmo reizi sāka ražot vācu armijas vajadzībām II Pasaules kara laikā. Vairāk nekā septiņdesmit gadus militāro metāla kannu dizains ir palicis gandrīz nemainīgs. Mūsdienās pēc līdzīga parauga ražotās civilās kannas ir pasaulē plaši lietots produkts, ko izmanto galvenokārt degvielas un ūdens uzglabāšanai un transportēšanai. Tirgū ir pieejamas dažāda tilpuma kannas, kā arī tās tiek izgatavotas no dažādiem izejmateriāliem - tērauda un arī plastmasas - visvairāk pētītajiem materiāliem attiecībā uz vides sniegumu. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus 10 L kannas ekodizaina uzlabojumiem, izmantojot detalizētu dzīves cikla novērtējuma pieeju, un nosakot produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā, sākot ar izejvielu ieguvi, iekļaujot produkta ražošanas un transportēšanas posmus, un beidzot ar dzīves cikla beigu posmu. Dzīves cikla novērtējums veikts, lai noskaidrotu, kurā produkta dzīves cikla posmā ir nepieciešami un iespējami ekodizaina uzlabojumi. Darbā apskatīts degvielas kannas dzīves cikls, apkopoti ražošanas procesa inventarizācijas dati. Dzīves cikla novērtējums veikts saskaņā ar ISO 14044 un ISO 14040 standartiem, izmantojot dzīves cikla ietekmju modelēšanas programmatūru SimaPro 7.2. Vides ietekmju novērtēšana veikta pēc ReCiPe (2008) metodoloģijas. Darba struktūru veido: 1. Literatūras apraksts, kurā apskatīts ekodizaina jēdziens, dzīves cikla pieeja, šķidruma uzglabāšanas tvertņu veidi un prasības attiecībā uz to dizainu, kā arī analizēti līdz šim veiktie pētījumi saistībā ar tvertņu galveno izejmateriālu ietekmi uz vidi. 2. Pētnieciskā daļa, kurā apkopoti inventarizācijas dati par degvielas kannas ražošanas procesu, veikta dzīves cikla modelēšana programmatūrā SimaPro un novērtētas tvertņu ietekmes uz vidi dzīves cikla laikā. Darba rezultātā sniegti priekšlikumi šķidruma uzglabāšanas tvertņu ekodizaina vides snieguma uzlabošanai. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 69 lpp., t.sk., 14 tabulām, 29 attēliem un 30 pielikumiem. Darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ekodizains, ietekme uz vidi, ReCiPe, tvertne
Atslēgas vārdi angļu valodā Ecodesign, impact on environment, ReCiPe, tank
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2011 10:43:40