Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Datorizētas grāmatvedības sistēmas tirgus attīstības tendences"
Nosaukums angļu valodā "Market development trends of computerized accounting systems"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., prakt. doc. J. Mežiels
Recenzents Dr., oec., doc.G. Ciemleja
Anotācija Maģistra darba autore: Ušacka L. (2011) Maģistra darba tēma: Datorizētās grāmatvedības sistēmas tirgus attīstības tendences. Autore ir studējusi: RTU IEVF Tālākizglītības nodaļā, studiju programmā Ekonomika specializācijas virziens Starptautiskā un reģionālā ekonomika. Maģistra darba mērķis ir izpētīt datorizētās grāmatvedības sistēmas tirgus attīstības tendences, tās galvenās problēmas izmantojot mūsdienīgas programmas un to piedāvātās iespējas. Galvenie uzdevumi, kas darbā tika izvirzīti ir izpētīt grāmatvedības programmu tirgu Latvijā, to iespējas un galvenos trūkumus, cenu veidošanas politiku un citas iespējas, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas. Teorētiskajā daļā tiek izpētīta grāmatvedības vēsture, tās būtība, galvenie uzdevumi un grāmatvedības programmu funkcijas. Kā arī apskatīti likumi, normatīvie akti, kas nosaka grāmatvedības programmu pielietojumu. Analītiskajā daļā tika izpētīts grāmatvedības programmu tirgus, aprēķinātas grāmatvedības programmu izmaksas. Konstatēts, ka pieprasītākās grāmatvedības programmas ir Tildes Jumis, Zalktis un 1C. Analizētas jauno tehnoloģiju iespējas, trūkumi un to riski, ar kuriem ir jārēķinās un jāmēģina uzņēmumiem sevi no tā pasargāt. Izpētīta un aprēķināta grāmatvedības programmu darbietilpība salīdzinājuma ar grāmatvedības veikšanu Excel tabulās vai ar roku Praktiskajā daļā tiek izstrādāti vairāki priekšlikumi, kā rezultātā tika aprēķināts lūzuma punkts kad uzņēmumam ir izdevīgāk algot grāmatvedi nevis saņemt grāmatvedības pakalpojumu. Tika izstrādāti noteikti kritēriji pēc kādiem vadoties būtu jāizvēlas grāmatvedības programma. Izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu grāmatvedības ārpakalpojumu kvalitāti. Kā pēdējais no priekšlikums ir grāmatvežu padziļināta apmācība trīs populārākajās grāmatvedības programmās. Izanalizējot datorizētās grāmatvedības tirgus attīstību var secināt, ka mūsdienu tehnoloģijas strauji iet uz priekšu un līdz ar to paver ļoti plašas iespējas, kā uzņēmumam ekonomēt savu laiku un naudu. Protams, pastāv arī savas problēmas un riski, bet tas viss ir pilnveidojams. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 85 lpp., tajā iekļauti 19 att., 13 tab., bibliogrāfija 31 avots latviešu valodā, darbam pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi "Datorizētas grāmatvedības sistēmas tirgus attīstības tendences"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Market development trends of computerized accounting systems"
Valoda lv
Gads 2011
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 11:43:19